Úvodní strana >> Volené orgány >> Komise dopravy
  • Na 2. zasedání Rady MČ Praha 19, konaném dne 30.11.2018 byla ustavena Komise dopravy v následujícím složení (Usnesení č. 47/18/star.)

Předseda komise - Leoš Biskup
Tajemník komise – Vladimír Bílek

členové komise

Miroslav Nevečeřal
Ivo Dvořák
Ing. Pavel Pitra
Aleš Liberda
Josef Perlinger
Ing. Jan Měchura
Jan Vencl
Bc. Blanka Pokorná
Radek Čermák
Bc. Pavel Vocetka