Úvodní strana >> Městská část >> Hlášení poruch, havárií

Poruchy v dodávkách vody na veřejné části vodovodu
Ke Kablu 971/1, Hostivař, 102 00 Praha 10
tel.: 840 111 112
ODTAH VOZIDLA PŘI HAVÁRII NA VODOVODNÍ ČI KANALIZAČNÍ SÍTI HRADÍ PVK
Informace o tom, na jaké odstavné parkoviště bylo vozidlo odtaženo, získá majitel či provozovatel vozidla na zákaznické lince PVK 840111112 a 601 274 274 nebo u operačního střediska Správy služeb hl. m. Prahy, tel. 267 002 662.
Seznam odtahových parkovišť včetně kontaktů a provozní doby naleznete na webu Správy služeb: http://www.sshmp.cz/cs/oddeleni-spravy-parkovist.

Poruchy v dodávkách elektrického proudu
Na Hroudě 1492/4, 100 05  Praha 10
tel.: 1236

Havárie rozvodů plynu
Národní 37/38, 110 00 Praha 1 – Nové Město
tel.: 1239

Poruchy veřejného osvětlení
Kontaktním místem pro příjem hlášení o poruchách na veřejném osvětlení je dispečink PREdistribuce na telefonním čísle 224 91 51 51.

Při nahlašování poruch veřejného osvětlení si nezapomeňte opsat číslo sloupu veřejného osvětlení na něm uvedené.

Hlášení poruch a závad
Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1
Tel.: 257 015 111