Úvodní strana >> Úřad MČ >> Úřad práce hl. m. Prahy
Informace pro občany MČ Praha 19 – (Kbely, Vinoř Satalice)

(Do konce roku 2015 mají držitelé dočasných průkazů osoby se zdravotním postižením (OZP) a průkazů mimořádných výhod možnost, zajistit si výměnu za nový průkaz OZP.
V případě, že tak neučiní, nebudou moci po 1. 1. 2016 využívat žádné benefity a nároky, které jim z vlastnictví průkazu vyplývají. )

Přestěhování nepojistných sociálních dávek
Ke dni 31. 5. 2014 bylo zrušeno kontaktní místo Oddělení nepojistných sociálních dávek Úřadu práce pro Prahu 19 na adrese Železnobrodská 764, Praha 9 – Kbely.

Od 1. 6. 2014 je otevřeno nové kontaktní místo Oddělení nepojistných sociálních dávek Úřadu práce pro Prahu 19 na adrese Jablonecká 724/6, Praha 9 – Prosek.

dávky státní sociální podpory - přídavek na dítě,  příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek, pěstounské dávky, porodné, pohřebné)
dávky hmotné nouze
příspěvek na péči a dávky a dávky osobám zdravotně postiženým (příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcky, průkaz osoby se zdravotním postižením)

Informace ÚP ČR - příspěvek na mobilitu po 31. 12. 2015

K datu 31. 12. 2015 končí nárok na příspěvek na mobilitu:

1.      osobám, kterým byl přiznán příspěvek na mobilitu v letech 2012 a 2013 na základě přechodných ustanovení § 38 odst. 8 zákona č. 329/2011 Sb., tedy na základě držitelství průkazu mimořádných výhod typu ZTP a ZTP/P;

2.      osobám, kterým byl přiznán příspěvek na mobilitu v letech 2012 a 2013 ve standardním správním řízení, jehož součástí bylo posouzení zdravotního stavu, dle legislativy účinné do 31. 12. 2013 (čl. IV bod 2. zákona č. 313/2013 Sb.).
O končícím nároku na příspěvek na mobilitu budou dotčení klienti informováni prostřednictvím informačního dopisu zaslaného obyčejnou poštou. Součástí dopisu bude i žádost o příspěvek na mobilitu.

Novou žádost je nutné podat až po 1. 1. 2016 a nejpozději 31. 1. 2016, jinak nevznikne nárok na příspěvek hned od ledna 2016.
Vyplněnou a podepsanou žádost lze podat osobně nebo zaslat prostřednictvím České pošty. Žádost nelze podat před 1. 1. 2016 – takto podaná žádost by musela být zamítnuta (v prosinci 2015 těmto klientům stále trvá již dříve přiznaný nárok).
Nárok na příspěvek na mobilitu má osoba starší 1 roku, která má nárok na průkaz ZTP a ZTP/P, který byl přiznán podle předpisů účinných od 1. 1. 2014 a opakovaně se v kalendářním měsíci za úhradu dopravuje nebo je dopravována.
Zvláštní skupinu tvoří klienti, kteří podali žádost o příspěvek na mobilitu v roce 2013, ale řízení o přiznání příspěvku bylo dokončeno až v roce 2014 (podle čl. IV bodu 3. zákona č. 313/2013 Sb.). Uvedení klienti nemusí podávat žádost o příspěvek na mobilitu, neboť je ÚP ČR povinen zahájit před 31. 12. 2015 správní řízení z moci úřední. ÚP ČR proto těmto klientům zašle v prosinci 2015 oznámení o zahájení správního řízení o přiznání této dávky.dopravní spojení:
stanice metra trasy C  -  Prosek
autobusová zastávka   -  Prosek

úřední hodiny:
Pondělí:                8:00 - 12:00        13:00 - 17:00
Středa:                8:00 - 12:00        13:00 - 17:00

Odkaz na Informace Úřadu práce - Integrovaný portál MPSV