Úvodní strana >> Úřad MČ >> Volná místa
 

 

 


 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Městská část Praha 19 – Úřad městské části Praha 19,

zastoupený tajemníkem úřadu JUDr. Josefem Nyklesem,

vyhlašuje dne 27. 2. 2019

výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 

Odborný/á referent/referentka – občanské průkazy

 

Sjednaný druh práce:               odborný referent na úseku občanských průkazů

Místo výkonu práce:                Úřad městské části Praha 19, Semilská 43/1, Praha 9 - Kbely

Platová třída:                           9 (dle počtu let praxe tarifní plat od 18.230,- do 27.420,- Kč)

Předpokládaný nástup:             2. 5. 2019 nebo dle domluvy

 

Základní požadavky podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

·       státní občanství ČR (v případě cizího státního občana trvalý pobyt na území ČR)

·       dosažení věku 18 let

·       způsobilost k právním úkonům

·       bezúhonnost

·       znalost českého jazyka

 

Další požadavky na uchazeče:

požadované vzdělání:

minimálně středoškolské vzdělání s maturitou,

Znalosti výhodou:

rámcová znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

praxe ve veřejné správě a osvědčení o zkoušce ze zvláštní odborné způsobilosti při vedení evidence obyvatel a vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů,

dobrá uživatelská znalost PC (Word, Excel, Internet)

další dovednosti, schopnosti:

 

 

 

 

 

podmínkou:

komunikativnost, vstřícnost a psychická odolnost

zodpovědnost za vlastní práci

předpoklady k samostatné i týmové práci

přesnost, spolehlivost, flexibilita, odpovědnost, rozhodnost

praxe ve státní správě nebo samosprávě výhodou

řidičský průkaz skupiny B výhodou

v případě nástupu na pracovní místo, je dle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, v platném znění, nutné doložit osvědčení do 18 měsíců, případně doložit doklad o uznání rovnocennosti vzdělání, na který budete přihlášen.

 

Nabízíme:           stabilní zázemí úřadu územní samosprávy s pracovištěm v Praze – Kbelích, osobní příplatek po zkušební době, podporu profesního a osobnostního rozvoje a vzdělávání, 5 týdnů dovolené a 3 dny zdravotního volna, příspěvek na stravování formou stravenek a řadu dalších zajímavých výhod v rámci uceleného programu pro sociální rozvoj zaměstnanců.

 

Doklady, které je nutno přiložit:

1)      Přihláška do výběrového řízení, jež musí obsahovat:

·       jméno, příjmení, titul

·       datum a místo narození

·       státní příslušnost

·       místo trvalého pobytu

·       číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka)

·       datum a podpis zájemce

·       telefonický kontakt nebo e-mail

2)      Strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech

3)      Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (cizí státní příslušník přiloží obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydávaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, postačí doložit bezúhonnost čestným prohlášením).

4)      Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 

Přihlášku je možné podat:

  1. osobně do pátku 29. 3. 2019 do 12.00 hodin na Úřad městské části Praha 19, Semilská 43/1, na podatelnu nebo na odbor tajemníka, pí Maková, a to v uzavřené obálce s označením „VŘ – referent OOS"
  2. zaslat poštou, kde den doručení je pátek 29. 3. 2019, na adresu:

 

     ÚMČ Praha 19

     odbor tajemníka

     Semilská 43/1

     197 00 Praha 9 – Kbely

           s označením „VŘ – referent OOS".

 

Výběrová komise posoudí na základě doručených přihlášek vhodného kandidáta. Jednání výběrové komise je neveřejné (§8 zákona č. 312/2002 Sb.). V případě nutnosti si výběrová komise pozve k jednání uchazeče (§9 zákona č. 312/2002 Sb.).

 

Formulář přihlášky získáte na webových stránkách ÚMČ Praha 19, www.praha19.cz.

Upozornění: V souladu s § 5, odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů poskytují všichni uchazeči zasláním uvedených dokladů souhlas se zpracováním jejich osobních údajů Městskou částí Praha 19 pro účely výběrového řízení do doby jeho uzavření.

 

Informace k pracovnímu místu poskytuje:

Bohumil Sobotka – vedoucí občansko – správního odboru ÚMČ Praha 19,

tel. 284 080 830.

 

Informace k průběhu výběrového řízení poskytuje:

Iveta Maková – odbor tajemníka, iveta.makova@kbely.mepnet.cz,

tel. 284 080 867, případně Ing. Ivana Zámyslická, tel: 284 080 863.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

Praha 26. 2. 2019

                                                                              

 

JUDr. Josef Nykles

tajemník ÚMČ Praha 19

 

 

 

 


 

Základní škola Praha-Kbely v Praze 9 - Kbelích nabízí na doplnění svého pedagogického sboru od nového školního roku 2018/2019 tuto pozici:

 

Pedagogický pracovník 1. stupně

 

Nabízíme moderně vybavené učebny, příjemné prostředí, možnost dalšího vzdělávání.

 

Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Květoslav Přibil, ředitel školy

Kontaktní e-mail: pribil@skola-kbely.cz

Kontaktní tel.: 734 751 307

 


 

Základní škola Praha-Kbely v Praze 9 - Kbelích nabízí volné místo na tyto pozice:

 

kuchař/kuchařka, pomocná síla do kuchyně. 

 

Nabízíme moderní, příjemné prostředí.

 

Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Květoslav Přibil, ředitel školy

Kontaktní e-mail: pribil@skola-kbely.cz

Kontaktní tel.: 734 751 307

 


 

POŠTA V SATALICÍCH POTŘEBUJE POSILY!

 

 

Pobočka České pošty v Praze-Satalicích hledá pracovní síly na plný úvazek, případně i na brigádní výpomoc. Podrobné informace u paní vedoucí Darji Sarnavské na tel.: 954 219 015