Úvodní strana >> Volené orgány >> Zasedání zastupitelstva
  • Plán zasedání zastupitelstva MČ Praha 19

Kancelář starosty po projednání se starostou a radou MČ předkládá plán řádných zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 19 v těchto termínech:

14. ZZMČ středa 20.9.2017,
15. ZZMČ středa 13.12.2017,
vždy od 17.00 hodin do sálu Lidového domu
(Usnesení č. 687/17/star. )

Starosta si vyhrazuje právo zasedání svolat na jiný termín, nebo dle potřeby svolat mimořádné zasedání. (Dle zák. č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze v platném znění.)


Zápisy z jednání zastupitelstva jsou k nahlédnutí v sekretariátu starosty po jejich anonymizaci a schválení ověřovatelem zápisu.

Místo zasedání zastupitelstva MČ Praha 19:
Sál  • Usnesení zastupitelstva MČ Praha 19
    Všechna usnesení Zastupitelstva jsou ve formátu PDF