Úvodní strana >> Volené orgány >> Zasedání zastupitelstva
  • Plán zasedání zastupitelstva MČ Praha 19

Kancelář starosty po projednání se starostou a radou MČ předkládá plán řádných zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 19 v těchto termínech, vždy od 17:00 hodin:

3. ZZMČ středa 6.3.2019,
4. ZZMČ středa 26.6.2019,
5. ZZMČ středa 25.9.2019,
6. ZZMČ středa 11.12.2019,

Starosta si vyhrazuje právo zasedání svolat na jiný termín, nebo dle potřeby svolat mimořádné zasedání. (Dle zák. č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze v platném znění.)


Zápisy z jednání zastupitelstva jsou k nahlédnutí v sekretariátu starosty po jejich anonymizaci a schválení ověřovatelem zápisu.

Místo zasedání zastupitelstva MČ Praha 19:
Sál  • Usnesení zastupitelstva MČ Praha 19
    Všechna usnesení Zastupitelstva jsou ve formátu PDF