Úvodní strana >> Volené orgány >> Zasedání zastupitelstva
  • Usnesení č. 115/19/star. – Harmonogram jednání Zastupitelstva MČ Praha 19 pro rok 2019

Starosta v souladu se zákonem o hl. m. Praze předkládá časový plán, kdy hodlá svolat řádná jednání Zastupitelstva městské části Praha 19 pro rok 2019:

4. ZZMČ středa 26.6.2019,
5. ZZMČ středa 25.9.2019,
6. ZZMČ středa 11.12.2019,

vždy od 17.00 hodin do sálu Lidového domu. Zároveň starosta upozorňuje, že v souladu se zákonem svolává jednání zastupitelstva nejen pravidelně, ale dle potřeby a může svolat jednání mimořádné či upravit termín.


Zápisy z jednání zastupitelstva jsou k nahlédnutí v sekretariátu starosty po jejich anonymizaci a schválení ověřovatelem zápisu.

Místo zasedání zastupitelstva MČ Praha 19:
Sál  • Usnesení zastupitelstva MČ Praha 19
    Všechna usnesení Zastupitelstva jsou ve formátu PDF