Úvodní strana >> Úřad MČ >> Elektronické formuláře
Rádi bychom Vám jménem Odboru informatiky Magistrátu hlavního města Prahy oznámili, že se v současné době pracuje na spuštění služby „Elektronické formuláře“, jako součásti portálu http://www.praha.eu. Systém uživatelům nabízí elektronické formuláře pro řešení rozličných agend na HMP a MČ včetně on-line vyplnění a odeslání na podatelnu uživatelem vybraného úřadu.

Pro popis služby navštivte, prosím: http://www.praha.eu/jnp/cz/sluzby/elektronicka_podani/


Uživatel má po vyplnění formuláře na výběr, zda odeslat podání na e-mail podatelny úřadu či do datové schránky úřadu.
U podání zaslaných přes službu Elektronické formuláře na portálu praha.eu emailem bude v subjectu emailu uvedený text „EPO podání – Název formuláře“. Obsah formuláře bude uvedený v příloze ve formě PDF souboru. Pokud nebude formulář podepsaný elektronickým podpisem, bude v textu emailu poznámka „Elektronický formulář není uživatelem elektronicky podepsán“.
Podání zaslaná do datové schránky úřadu budou označena takto: „Prostřednictvím systému EPO bylo přijato elektronické podání NÁZEV FORMULÁŘE pod identifikačním číslem EPO-0002-5046. Elektronický formulář není uživatelem elektronicky podepsán“.
Zpracování podání v rámci úřadu se neliší od ostatních podání zaslaných emailem nebo do datové schránky. Okamžik podání nastane až přijetím formuláře do podatelny.

Službu provozuje Magistrát hlavního města Prahy.
Předpokládané datum zahájení provozu služby Elektronické formuláře je 19. září 2011. Služba bude umístěná na portálu praha.eu v sekci Elektronické služby (http://www.praha.eu/jnp/cz/sluzby/index.html).