[1] 2 3 4 5 6 7 ... 24 [další]1-10 z 231
 Úvodní strana >> Úřad MČ >> informace úřadu  DOČASNÁ ZMĚNA TRAS AUTOBUSOVÝCH LINEK


Vážení cestující,
z důvodu opravy železničního přejezdu v ulici Jilemnické a zároveň pokračující uzavírky ulice Semilské jsou
od neděle 2. 8. 2020
do soboty 8. 8. 2020
provedena následující dopravní opatření.

Změny tras autobusových linek:
185 jede pouze v trase Letňany- Bakovská
Zastávky:
ruší se [obousměrně): Jilemnická, Pod Nouzovém, Ctěnice, Rousínovská, Bukovinská, Vinořský hřbitov, Lohenická, Vinoř

202 linka je vedena přes Ctěnice a Vinoř
Zastávky:
ruší se (obousměrně): Pod Nouzovém, Jilemnická, Bakovská
zřizují se (obousměrně): Rousínovská, Bukovinská - v zastávkách BUS linky č. 185
Vinořský hřbitov (pouze směr Kbelský pivovar) - v zast. BUS linky č. 302
Vinořský zámek, Mladějovská, Kbely ֊ v zastávkách BUS linky č. 375
Kbely (pouze směr Poliklinika Mazurská)-v ulici Žacléřské, v zastávce BUS linky č. 185
přemísťují se (obousměrně): Ctěnice - do ulice Bohdanečskě, do zastávek BUS linky č. 185

302 Zastávky:
ruší se (obousměrně): Bakovská, Jilemnická, Pod Nouzovém, Ctěnice, Rousínovská, Bukovinská
 


../innovaeditor/assets/bus_zmena.jpg


30-7-2020 12:53              Print
0 0      
             UZAVÍRKY ŽELEZNIČNÍCH PŘEJEZDŮ


Z důvodů oprav přejezdových svršků železničních přejezdů budou postupně uzavírány následující přejezdy:

ŽP č. 2655 v ul. Jilemnická od 7:00 hod. 2.8. – do 18:00 8.8.2020
Objízdná trasa vedena ul. Bohdanečskou, Mladoboleslavskou

ŽP č. 2654 v ul. Mladoboleslavská od 7:00 hod. – 19:00  hod. 9.8.2020
Objízdná trasa vedena ulicemi Hornopočernickou, Trabantskou a Vinořskou zpět do ul. Mladoboleslavská oběma směry   

ŽP 2653 v ul. Hornopočernická od 7:00 hod. 10.8. – do 19:00 hod. 13.8.2020
Objízdná trasa bude vedena ulicemi Trabantskou, Vinořskou a Mladoboleslavskou zpět do Hornopočernické oběma směry

Neustálé zvyšování bezpečnosti drážního provozu a stále lepší zabezpečení železničních přejezdů je jednou z hlavních priorit Správy železniční dopravní cesty (SŽDC). V letošním roce v této oblasti proinvestuje více než 1,1 miliardy korun. Vedle toho dalších více než 650 milionů korun mířilo do oprav a údržby stávajících železničních přejezdů.

V roce 2019 byla v rámci celé České republiky dokončena rekonstrukce/modernizace 130 železničních přejezdů. Aktuálně u 48 přejezdů rekonstrukce/modernizace probíhá a dalších 216 přejezdů se k realizaci připravuje. Finanční prostředky byly investovány do modernizace zabezpečovacího zařízení, výměn výstražníků či přejezdových konstrukcí, instalace signalizací pro nevidomé, nebo například do vybudování nových světelných zabezpečovacích zařízení na přejezdech, které byly dosud zabezpečeny pouze výstražným křížem.

Závorami bylo nově zabezpečeno 43 přejezdů. U dalších 48 přejezdů se nově nainstalovala výstražná světelná zařízení. Na silnicích I. třídy zbývá zabezpečit závorami posledních 23 přejezdů, přičemž na doplnění závor i u těchto zbývajících přejezdů se intenzivně pracuje. Opravou prošlo dalších 529 železničních přejezdů.

SŽDC rovněž připravuje doplňování zabezpečovacího zařízení na vybraných přejezdech kamerovým systémem s automatickou detekcí přestupků či BlueTooth majákem LCA pro přenos informace o výstraze.

Nad rámec standardního zvyšování bezpečnosti na přejezdech se také postupně nahradí 11 frekventovaných přejezdů na hlavních koridorových tratích mimoúrovňovým křížením. V roce 2019 došlo ke zrušení 31 železničních přejezdů.
../innovaeditor/assets/Kbely_prejezd.jpg


27-7-2020 13:54              Print
0 0      
             ŽNĚ A DOŽÍNKY V EKOCENTRU PRALES 3.8 a 31.8. 2020


Přijďte nám pomoci při sklizni obilí 3.8. 2020 od 9 do 13 hod. (horní areál)
Budeme žnout obilí kosami, sklízet a vázat jej do snopů. Dozvíte se, jak správně nabrousit kosu či jak vázat snopy, a zkusíte si práci našich předků na vlastní kůži.
 
Oslavte s námi konec žní 31.8. 2020 od 9 do 15 hod. (dolní areál)
V dílničkách si vyzkoušíte některé z tradičních prací, které se vážou ke sklizni a zpracování obilí, a společně oslavíme letošní úrodu.


Plakát v PDF zde ->

Download PDF


17-7-2020 9:10              Print
0 0      
             SPRÁVA ŽELEZNIC, S.O. INFORMUJE O VÝLUCE


Vážení cestující,

provozovatel dráhy Správa železnic, s.o. informuje, že na trati č. 070 Praha – Neratovice – Všetaty – Mladá Boleslav – Turnov se v úseku Neratovice – Praha-Vysočany ve dnech od 28. 7. 2020 do 11. 8. 2020 bude konat výluka spojená s nahrazením osobních a spěšných vlaků linek S3 a R43 autobusy. Rychlíky linky R21 budou vedeny po odklonové trase.

Vlaky linky S34 bude po dobu výluky odřeknuty.

Po dobu výluky budou víkendové rekreační vlaky Bezdězský rychlík a Kokořínský rychlík vedeny do stanice Neratovice vedeny odklonem přes Kralupy nad Vltavou, vlaky budou spojené do jedné soupravy a z Neratovic pojedu o 10, resp. 30 minut opožděny, v opačném směru se předpokládá zpoždění na příjezdu do Prahy.

Za komplikace při cestování linkami S3, S34, R21 a R43 se cestujícím omlouváme.

Bližší informace a výlukový jízdní řád pro linky S3 a R43 jsou na webových stránkách dopravce, Českých drah, a.s.

Bližší informace a výlukový jízdní řád pro linky R21 jsou na webových stránkách dopravce, Arriva

Bližší informace pro vlaky linky S34Bezdězský rychlík a Kokořínský rychlík jsou na webových stránkách dopravce, KŽC Doprava, s.r.o.

../innovaeditor/assets/vlak.jpg


27-7-2020 17:11              Print
0 0      
             TESTOVÁNÍ NA COVID-19 V KYJÍCH


Nedaleko od nás, konkrétně v Kyjích se můžete nechat otestovat na COVID-19.
Na doporučení lékaře ZDARMA - hradí pojišťovna
Chcete-li mít sami jistotu bez lékařského doporučení je cena pro samoplátce 1500,- Kč.
 
KDE:
Laboratoř GENvia, s.r.o. se sídlem Sýkovecká 54, 198 00 Praha 9 - Kyje, provádí test na onemocnění COVID-19 metodou PCR.
Podrobnosti k vyšetření na www.genvia.cz.
 
JAK:
Laboratoř GENvia je schválena Státním zdravotním ústavem k provádění testů na přítomnost RNA viru SARS-CoV-2, způsobující onemocnění COVID-19, metodou PCR (číslo povolení: SZU/03164/2020).
Laboratoř neprovádí odběry vzorků. Materiál na vyšetření distribuují do laboratoře přímo odběrová centra nebo pracoviště oprávněná indikovat toto vyšetření.

Pokud se rozhodnete pro provedení testu na vlastní náklady, např. z důvodu návratu z rizikové oblasti, je postup následující:
Cena za odběrovou soupravu a vlastní laboratorní vyšetření je 1 500,- Kč a je třeba ji uhradit předem, formou bezhotovostního převodu na číslo účtu: 51-1053760227/0100

Po zaplacení se spojíte telefonicky (266 315 592, 773 669 442) nebo e-mailem (laborator@genvia.cz) s laboratoří a domluvíte si termín Vaší návštěvy.

V domluvený termín se dostavíte do laboratoře (Sýkovecká 276/54, 198 00 Praha 9 – Kyje), kde si v odběrové místnosti označené „VCHOD B" vyzvednete odběrovou sadu (bez kontaktu se zaměstnanci laboratoře)

V odběrové místnosti si provedete odběr dle přiloženého návodu (výtěr z nosohltanu pomocí tyčinky s tampónem). Při odběru je nutná asistence druhé osoby, neboť může být spojen s nepříjemnými projevy. Zaměstnanci laboratoře u odběru nebudou asistovat, je tedy vhodné zapojit partnera nebo rodiče*

Po odběru vložíte tyčinku do připravené zkumavky s transportním médiem, zkumavku uzavřete, vložíte do dvou plastových sáčků, uložíte do připraveného boxu a ponecháte v odběrové místnosti

Vyplníte a podepíšete Žádanku s informovaným souhlasem a ponecháte ji v odběrové místnosti

Po opuštění odběrové místnosti zaměstnanci laboratoře Váš vzorek vyzvednou, zpracují a provedou vlastní vyšetření
V průběhu 48 hodin, následujících po provedení odběru, obdržíte prostřednictvím SMS zprávu o negativním výsledku testu.
V případě pozitivního nálezu je laboratoř povinna hlásit výsledek vyšetření příslušné hygienické stanici, která Vás bude kontaktovat.

Během 72 hod. obdržíte výsledek vyšetření opatřený elektronickým podpisem e-mailem, případně si jej můžete vyzvednout osobně v laboratoři
 

*Odběrovou sadu si můžete po vyzvednutí vzít s sebou domů a odběr provést podle návodu doma. V tomto případě je nutné vzorek dopravit do laboratoře, a to nejpozději do 24 hodin po provedení odběru. Vzorek lze uchovávat při pokojové teplotě.
Pokud o vyšetření žádá 5 a více klientů, kontaktujte prosím nejdříve laboratoř telefonicky (266 315 592, 773 669 442) nebo e-mailem (laborator@genvia.cz).


../innovaeditor/assets/genvia.jpg


24-7-2020 13:05              Print
0 0      
             USNESENÍ RADY MČ PRAHA 19 ZE DNE 22.7.2020


Rada MČ Praha 19 na svém 52. mimořádné zasedání, konaném dne 22.7.2020 přijala toto usnesení:

Usnesení č. 614/20/star. - Novela Pražských stavebních předpisů (PSP), Členění území podle zastavěnosti a zastavitelnosti

Důvodová zpráva:
Dne 30.6.2020 obdržela městská část návrh novely PSP. Obsahem návrhu je upřesnění ustanovení § 3 PSP, Členění území podle zastavěnosti a zastavitelnosti. Jedná se o formulační úpravy a doplnění odstavců ustanovení § 3 PSP, které má za cíl, dle zdůvodnění novely, upřesnit pojetí zastavění a zastavitelnosti a předejít tak možnosti účelových zkreslování ustanovení § 3 PSP. K výše uvedenému zpracovala stanovisko Advokátní kancelář Chytil&Mann, která upozornila na možnou snahu zlegalizovat tímto postupem skutečnosti týkající se definice zastavění. V závěru rozboru je doporučení uvedenou změnu předmětného
nařízení nepřijmout, protože by mohla být dána také do souvislosti se snahami týkajícími se tzv. Letňanského letiště.

Na základě tohoto stanoviska
usnesení: Rada
nesouhlasí se schválením novely ustanovení § 3 PSP, Členění území podle zastavěnosti a zastavitelnosti. Důvodem nesouhlasu je možná snaha o zlegalizování skutečnosti týkající se zastavění a zastavitelnosti tak, jak je uvedeno ve stanovisku Advokátní kanceláře Chytil&Mann ze dne 3.7.2020.
ukládá odboru výstavby předat ve lhůtě do 31.7.2020 vyjádření městské části k projednávanému návrhu novely PSP a to: výpis usnesení rady městské části včetně stanoviska Advokátní kanceláře Chytil&Mann ze dne 3.7.2020.

../innovaeditor/assets/rada52_1.jpg


24-7-2020 12:12              Print
0 0      
             NEZAPOMEŇTE NA KONTROLU VODY V BAZÉNECH, UPOZORŇUJÍ PVK


Pražské vodovody a kanalizace doporučují majitelům soukromých bazénů pravidelnou kontrolu vody. „Zejména v parných dnech se může kvalita vody výrazně zhoršit, proto kontrola jistě nezaškodí. Rozbor zajistí naše akreditovaná laboratoř," informoval tiskový mluvčí společnosti Tomáš Mrázek.


Odběr vody z bazénů podléhá přísným pravidlům. Například je nutné provést odběr vzorku maximálně 18 až 20 hodin před jeho předáním do laboratoře. Odebírající by měl mít umyté ruce. Vzorek bazénové vody se odebírá z hloubky 15 centimetrů pod hladinou a minimálně třicet centimetrů od okraje bazénu.


Vzorkovnice jej možné si vyzvednout v laboratoři PVK v Dykově ulici 3 v pracovní dny od 7 do 15 hodin. Po předchozí telefonické domluvě, lze vzorkovnice vyzvednout v recepci od pondělí do čtvrtka do 18 hodin, v pátek pak do 15 hodin. Výsledky rozboru se zákazníci dozvědí do týdne, a to písemnou formou k vyzvednutí na recepci nebo poštou/e-mailem.


Mikrobiologický a fyzikálně-chemický rozbor u soukromých bazénů přijde zákazníka na 500 korun vč. 21% DPH.

Kontakt: Akreditovaná laboratoř PVK - Útvar kontroly kvality vody: Dykova 3, 101 00 Praha 10, tel: 221 501 106,107 nebo laborator@pvk.cz.


Detailní pokyny k odběru a uchovávání vzorků vody z bazénu naleznete zde:

https://www.pvk.cz/res/archive/193/229150.pdf?seek=1580819588

 

Další informace:
Bc. Tomáš Mrázek
tiskový mluvčí
Tel.: +420 267 194 273
Mobil: +420 602 767 808

../innovaeditor/assets/b2.jpg


22-7-2020 16:11              Print
0 0      
             VAROVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ KOMISE SENIOR O PŘÍPADU NOVÉ PODVODNÉ AKTIVITY V SOUVISLOSTI S KORONAVIREM ZDE VE KBELÍCH


Opět bychom vás rádi obeznámili s dalšími podvodnými aktivitami tzv. šmejdů, kteří páchají trestnou činnost především na občanech seniorského věku.
V minulém týdnu se ve Kbelích objevilo nové podvodné jednání na seniorech, a to prodej předraženého a nekvalitního nářadí s padělanými neoriginálními značkami - bez záručního listu - s argumentem, že cena je velmi výhodná a že celnice tyto výrobky nechce proclít z důvodu Koronaviru.
V takovýchto případech neváhejte neprodleně volat městskou policii na tel. linku č. 156.
 
JUDr. Josef Nykles
předseda Bezpečnostní komise Senior Kbely
../innovaeditor/assets/2020_VAROVANI_BK_SENIOR.jpg


21-7-2020 11:42              Print
0 0      
             ŽŇOVÉ PRÁCE


Vážení spoluobčané,
přibližně 10. července začnou v naší městské části a jejím okolí žňové práce. S ohledem na charakter těchto prací je možná zvýšená koncentrace prachu v ovzduší. Laskavě proto žádáme všechny občany, kteří žijí v blízkosti zemědělských ploch, aby po dobu žní nenechávali bez dozoru otevřená okna.
Po dobu žní se budete na silnicích potkávat se zvýšeným množstvím zemědělských dopravních prostředků. Žádáme Vás proto o zvýšenou pozornost a trpělivost.
Děkujeme za pochopení a přejeme všem klidné a příjemné léto.

VIN AGRO s.r.o.
8-7-2020 10:42              Print
0 0      
             UZAVÍRKA SEMILSKÉ ULICE


Od pondělí 8. června bude probíhat uzavírka Semilské ulice. Důvodem je oprava teplovodu a dokončovací práce na obratišti Kbelský hřbitov.
Autobusy budou jezdit Jilemnickou ulicí, z toho důvodu bude Jilemnická uzavřena pro auta. Ulice je úzká a má stržené krajnice. Obsluha hřbitova a sběrného dvora zůstane zachována.
Konec uzavírky je plánován na 8. srpna.
Kvůli opravě teplovodu budou další výkopy v ulicích Toužimské a Polaneckého, průjezd ale nebude uzavřen.
Přístup pro rezidenty k jejich domům bude zachován v maximální možné míře.
../innovaeditor/assets/uzavirka_semilska.jpg


8-6-2020 10:21              Print
1 2      
           

[1] 2 3 4 5 6 7 ... 24 [další]1-10 z 231

Hledat v informacích úřadu

 RSS

 Archiv >>>

červenec 2020 (11)
červen 2020 (2)
květen 2020 (4)
duben 2020 (3)
březen 2020 (8)
únor 2020 (4)
prosinec 2019 (2)
leden 2020 (2)
listopad 2019 (3)
říjen 2019 (5)
září 2019 (2)
srpen 2019 (4)
červenec 2019 (4)
červen 2019 (2)
květen 2019 (5)
duben 2019 (2)
únor 2019 (5)
leden 2019 (3)
prosinec 2018 (1)
listopad 2018 (6)
říjen 2018 (2)
září 2018 (2)
srpen 2018 (6)
červenec 2018 (7)
červen 2018 (14)
květen 2018 (13)
duben 2018 (2)
březen 2018 (2)
únor 2018 (1)
leden 2018 (4)
prosinec 2017 (3)
listopad 2017 (4)
říjen 2017 (1)
září 2017 (2)
červenec 2017 (4)
červen 2017 (4)
květen 2017 (3)
březen 2017 (3)
únor 2017 (5)
leden 2017 (4)
prosinec 2016 (2)
listopad 2016 (3)
říjen 2016 (3)
září 2016 (3)
srpen 2016 (4)
červenec 2016 (1)
červen 2016 (6)
květen 2016 (2)
duben 2016 (4)
březen 2016 (5)
únor 2016 (2)
leden 2016 (5)
prosinec 2015 (3)
říjen 2015 (1)
září 2015 (1)
červen 2015 (1)
květen 2015 (4)
březen 2015 (4)
leden 2015 (2)
říjen 2014 (2)
září 2014 (1)
červenec 2014 (2)
listopad 2013 (1)
květen 2013 (1)
červenec 2012 (1)
listopad 2011 (1)
říjen 2011 (1)
listopad 2010 (1)
 články podle kategorie >>>