[1] 2 3 4 5 6 7 ... 21 [další]1-10 z 205
 Úvodní strana >> Úřad MČ >> informace úřadu  PLES SPORTOVCŮ 31.1.


Sportovní klub Kbely a Sokol Kbely ve spolupráci s Městskou částí Praha 19 si vás dovolují pozvat na
 
PLES SPORTOVCŮ 2020
31. 1. 2020 od 20:00 hodin
Lidový dům Kbely (Toužimská 244)
 
Zahraje skupina HOLOKRCI
Bohatá tombola
Československá diskotéka
 
Předprodej vstupenek v restauraci Zastávka u srubu nebo na tel.: 606 358 433 v ceně 220,-Kč.
(Martinická 1083, Praha 9 - Kbely)

../innovaeditor/assets/ples_sportovcu_2020.jpg


13-1-2020 15:48              Print
0 0      
             PLÁN SCHŮZEK KLUBU SENIORŮ NA 1. POLOLETÍ 2020


                                             Plán schůzek Klubu seniorů na 1. pololetí 2020

LEDEN: 
8.1.          Klubovna - zahájení roku, administrativa, výběr členských příspěvků
                - seznámení s Plánem schůzek a připravovaných aktivit na 1. pololetí 2020

22.1.        Klubovna – Engelová Ivana – „ Co přinesl rok 2019 pro Kbely"
                - pokračování v administrativních úkonech  při zahájení roku

ÚNOR: 

5.2.          Klubovna – Zámyslická Ivana – „Putování ostrovem BALI – III. část"

19.2.        Klubovna – výroční členská schůze a volba nového výboru
                -  promítání filmu o aktivitách Klubu seniorů ve 2. pololetí 2019

BŘEZEN:

4.3.           Klubovna  - oslavy spojené s Mezinárodním dnem žen a vystoupení dětí z MŠ
                 - kulturní dopoledne s hudebním doprovodem

18.3.         Klubovna  -  Kopřivová Bohuslava – „Cestujeme po světě" – vyprávění cestovatelky

DUBEN:   

1.4.            Klubovna  -  Velikonoce – oslavy příchodu jara
                  -  promítání zajímavých krátkých spotů

15.4.          Výlet  -      „KOUŘIM a muzeum lidových staveb"

29.4.          Klubovna – Vladimír Srb (1951) – oštěpař a  jeho sportovní aktivity – vyprávění

KVĚTEN: 

13.5.          Klubovna -  dr.Novotný František  - spisovatel a básník - vyprávění   

27.5.           Výlet  -      „Zámek Štiřín" – prohlídka areálu s odborným výkladem 

ČERVEN:

10.6.           schůzka se nekoná – ve dnech 8. - 14. 6. 2020 probíhá rekondiční pobyt Klubu invalidů
  
24.6.            přihlášky a výběr peněz na rekreační a rekondiční pobyt v září 2020

Součástí každého setkání jsou organizační záležitosti a informace o dění v MČ Kbely.
Zvýšená pozornost je věnována prevenci zejména v oblasti  různých útoků na seniory.
Program bude upřesňován a aktualizován podle situace a potřeb.

../innovaeditor/assets/Logo_Klub_Senioru.png


13-1-2020 15:08              Print
0 0      
             FOTOGRAFIE PETRA VÁNI Z UPLYNULÝCH AKCÍ.....Vánoční koncert v podání smíšeného sboru GAUDIUM CANTORUM  a Břevnovského chrámového sboru jste mohli slyšet 26.12.2019. Dirigentem byl pan Adolf Melichar. 
 

 
 
 
Nedělní podvečer 8.12.2019 nám adventním koncertem zpříjemnil sbor AJETO! Kostel byl opět plný do posledního místečka. 
 
S vánočním časem je zde opět výstava betlémů v režii Junáku Kbely. Ten kdo přijde výstavu navštívit uvidí téměř 100 betlémů. Jsou tu betlémy všech velikostí od miniaturních až po metrové. Zastoupeny jsou také všechny druhy materiálů, papírové a dřevěné zná asi každý, zajímavější už jsou ze slámy, vyšívané, z keramiky či perníku. Vystava také reprezentuje určitou cestu časem, kdy lze pozorovat vývoj tvorby betlémů. Pro děti je tu samozřejmě tvořivá dílnička, letos se tu vyrábí kouzelní malí anděličči a kreslí na kameny. Pro veřejnost je otevřeno ještě 13.12.2019 od 16 do 18 hodin a 14.12.2018 od 10 do 18 hodin. Místo je jako každý rok, skautská klubovna přístupná z Bakovské ulice.

Adventní koncert souboru Camerata se konal v Kbelském kostelu 30.11.2019. Postupně jsme shlédli vystoupení od nejmenších Broučků, přes Kamarády až po Shamwari. Koncert se těšil velkému zájmu a kostel byl plný diváků. Atmosféra byla jako vždy výborná a doufám že si všichni koncert užili tak jako já.

../innovaeditor/assets/camerata_advent.jpg


3-12-2019 9:31              Print
0 0      
             KBELSKÝ MASOPUST 8.2.


KRC COBYDUP, MČ PRAHA 19 za podpory MHMP vás srdečně zvou na tradiční
 
KBELSKÝ MASOPUST
Centrální park 8. 2. 2020
 
Čeká vás Cirkus Berto, volba nejlepší masky krále a královny masopustu, soutěž o nej.. buchtu, průvod, staročeský jarmark se zabijačkou Radka Černého, k poslechu zahraje kapela Rezavý kruh. Těšíme se na vás, masopustní masky jsou vítány.

../innovaeditor/assets/masopust2020.jpg


14-1-2020 9:27              Print
0 0      
             REPREZENTAČNÍ PLES MČ PRAHA 19 14.2.


Městská část Praha 19 vás srdečně zve na 
 
REPREZENTAČNÍ PLES MČ PRAHA 19
PÁTEK 14. 2. 2020 OD 19:30 HODIN
 
K tanci a poslechu zahraje oblíbený BRAND NEW BAND
Vstupné zahrnuje přivítací drink, program po celý večer, bohatou tombolu, půlnoční překvapení a poté OLDIES DISCO.
Vstupenky je možno zakoupit v pokladně úřadu MČ Praha 19, Semilská 43/1, v ceně 250,-Kč
Vstup ve společenském oděvu.

../innovaeditor/assets/Repre_ples_2020.jpg


13-1-2020 16:52              Print
0 0      
             CHARITATIVNÍ TROJKONCERT 22.2.


Městská část Praha 19, COUNTRY RÁDIO a Marian studio pořádá
 
CHARITATIVNÍ TROJKONCERT pro Marečka, který se nikdy nevzdává
22. 2. 2020 od 20:00 hodin v LD Kbely

Kapely CADILLAC PAVLA BRÜMERA, REKONVALESCENCE A FRANTA KASL TRIO
VEČER PLNÝ COUNTRY-ROCK MUZIKY SE VZPOMÍNKOU NA JINDRU ŠŤÁHLAVSKÉHO A PAVLA BRÜMERA

Uslyšíte Tomáše Linku, Mariána Kadlece, Martina Javůrka, Ivana Haladu.
Host: FRANTA KASL TRIO
POŘADEM PROVÁZÍ STARŠÍ ARCHIVÁŘ II. KATEGORIE BEZI JR.

Vstupné: 190,-kč, předprodej na pokladně úřadu MČ PRAHA 19 (tel. 284 08 08 60) 
+ přímo na místě před akcí v LD KBELY

70,-Kč z každé vstupenky bude předáno na rehabilitaci Marečka!

../innovaeditor/assets/2020_02_22_ Country_003.jpg


13-1-2020 13:20              Print
0 0      
             CYKLOSTEZKY...


Otvírá se stezka Mladoboleslavská a Novopacká


Na hranici Kbel a Hloubětína dnes proběhlo slavnostní otevření stezek podél ulice Mladoboleslavská a Novopacká. Kbely tak získají lepší spojení do Vysočan a Hloubětína pro chodce, cyklisty i bruslaře. Stavby realizovaly městské části Praha 19 a Praha 14 z dotace velké Prahy.

Podél Mladoboleslavské ulice dlouhá léta chyběl chodník a cyklistům nezbývalo než jezdit ve vozovce, kde někteří narušovali plynulý provoz. Nyní se dočkali zbývajícího úseku společné stezky, která vede od klíčovského parku a metra Letňany až do zástavby Kbel.

Zvláštní skupinou uživatelů jsou vojáci, kteří zde na kole jezdí mezi jednotlivými částmi velkého areálu letiště.

Nyní je dokončena rozsáhlá investiční akce, která se skládala ze tří etap a byla zahájena v roce 2012. Poslední etapa 2.1, má sice jen půl kilometru, ale šlo o poslední chybějící úsek, kde nejdéle trvalo jednání s majiteli pozemků a správci sítí. Dosud zde byla jen úzká bahnitá pěšina. Zároveň proběhla oprava autobusových nástupišť zastávky U Vodojemu.

 

Stezka podél Novopacké


Další stezka vede od hloubětínské Bažantnice podél kbelského letiště k satalickému parku Arborka. Jde o součást Severovýchodní cyklomagistrály.

Před několika lety městské části pražského severovýchodu podepsaly memorandum, na základě něhož začala vznikat první koncepčně řešená stezka pro chodce a cyklisty vyšší kvality, takzvaná Severovýchodní cyklomagistrála. Její VI. etapa vede od Klíčova lávkou přes ulici Kbelskou po okraji kbelského letiště. Spojuje několik zelených lokalit jako je hloubětínská Bažantnice, park Arborka a satalický lesopark. Milovníci romantiky mohou sledovat západ slunce nad Prahou.

Až bude dokončena celá šestá etapa, přijdou si na své i dopravní cyklisté, kteří se mimo automobilový provoz dostanou velmi rychle do centra. To přinese nejen nárůst cyklodopravy, ale také zvýšení plynulosti provozu na hlavních tazích, kde nebudou pomalejší cyklisté blokovat provoz.

Nyní byl zprovozněn zatím dvoukilometrový úsek z Hloubětína do Satalic, další části podléhají delšímu povolovacího provozu, kdy je třeba získat souhlas zejména všech majitelů pozemků.

 

Stezka mezi Kbely a Čakovicemi


Čakovice staví stezku do Kbel a Přezletic. Jde o obnovu rozoraných cest, které vracejí původní barokní krajinu.

Třetí investice vzniká v Praze Čakovicích. Dva kilometry stezek s alejemi propojí Čakovice s Přezleticemi a do budoucna i se Kbely a Letňany. Jde o součást Krajinného parku Havraňák, který si klade za cíl vrátit barokní krajinu se stromořadími a remízky. Už po vysázení prvních stromů se ukázalo, že lidem chybí možnost projít se mezi lány. Do budoucna vznikne hustá cestní síť na 140 hektarech polí mezi Čakovicemi, Kbely a Letňany. Je ale nutné postavit lávku přes železniční trať, ta se stále ještě projednání se Správou železniční dopravní cesty. Cestní síť na sever od železniční trati ale začne fungovat už na jaře 2020


Projekty městských částí z dotace hl. m. Prahy

Všechny tři stezky se staví díky dotaci hl. m. Prahy, která byla z iniciativy náměstka primátora Scheinherra přidělena městským částem na jaře 2019. Vzhledem k nízkým nákladům na realizaci investic a rychlé přípravě od doby získání finančních prostředků se ukazuje přidělování dotací městským částem jako efektivní nástroj investiční přípravy. Proto jim Praha přidělila další dotace v rozsahu 39 milionů Kč na projekty a stavbu dalších stezek v krajině. „Podporou aktivní dopravy plníme to, co jsme Pražanům slíbili při schválení Plánu udržitelné mobility z května 2019. Dlouhodobá podpora cyklistické a pěší dopravy má pozitivní dopady na životní prostředí v Praze a zdraví místních," říká náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr. „Jde o výjimečný počin, jeden z úseků, který v budoucnu bude tvořit součást bezpečného a od aut odděleného spojení mezi Palmovkou a Středočeským krajem. Díky tomu zbude více prostoru i na silnicích pro auta," dodává Petr Hukal, místostarosta městské části Praha 14 pro dopravu. Tato městská část vzala na sebe náklady na stezku podél Novopacké, která vede částečně ve Kbelích a Satalicích. „Moc nás těší, že se nám podařilo po letech projednávání dokončit stezku podél Mladoboleslavské. Na této rušné ulici citelně chyběla bezpečná stezka pro chodce a cyklisty," říká Vladimír Olmr, místostarosta Kbel.

Ke stažení: ETAPA 6.3 SVCM CYKLO MB.PDF (5MB)

../innovaeditor/assets/cyklostezky2019.jpg


6-12-2019 17:32              Print
3 2      
             ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU 1.12.


První adventní neděli jsme jako tradičně připravili velké sousedské setkání, abychom si připomněli staročeské vánoční zvyky, zazpívali si známé koledy, zkrátka, abychom se naladili do příjemné vánoční pohody.

O tu se tu v rámci programu v amfiteátru postaraly nejen učitelky + děti z MŠ Letců, děti z kbelských kroužků flétny  a studenti Dětského hudebního studia  (Čmelda).

Krátce po 14h přišli požehnat našemu vánočnímu stromu i promluvit k návštěvníkům naší akce pan farář P. Filip Jan Rathouský OFM a P. Lukáš Pavel Brachna OFM.

Hned poté následovalo velmi zajímavé zážitkové a edukativní vystoupení tančících a velice socializovaných koz cvičitelky Petry, v jejichž vystoupení kozy podávají např. kopýtko, proskakují obručí, vyskakují na kapotu auta, tančí, ale též se děti mohly v rámci celého dne - například  projít po parku s kozou na vodítku a vyzkoušet dané povely. Paní Petra sdělila, že vycvičit kozu je asi osmkrát těžší, než vycvičit psa. Jejich originální návštěva měla zde ve Kbelích obrovský ohlas, obzvláště u dětí.

Celým programem provázel kbelský patriot - soused – Míra Konvalina spolu se kbelskými čertíky, anděly i Mikulášem.  Potkat jsme také mohli Tři krále, Ambrože, Lucku i Barborky. Tímto všem děkujeme za příjemnou atmosféru, jež zde vytvořili. Taktéž interaktivní divadélko Prima den s pohádkou „Co to voní" mělo velký úspěch.

Od 15h příchozí návštěvníky naplno rozproudila trojice známých zpěváků – Marián Kadlec, Tomáš Linka, Tonda Kny, hned po nich i vystoupení Kbeláka Luboše Pěkného s tahací harmonikou a mlaďounká zpěvačka Majda Šumpíková.
Povídání o nadcházejících svátcích s ukázkami vánočních tradic nejen u skautů ve srubu, vánoční koledy, adventní postavičky, Betlém a zvířátka, možnost projížďky dětí na koních s JK Fidorka, tvořivé dílny, aktivity od Ekocentra Prales, Klubu Vodníček nebo voňavé vánoční tržiště, to vše jsme připravili pro vás a doufáme, že vás to všechny také mile potěšilo. Navíc po 16 hodině byl paní místostarostkou pozván Mikuláš se svou partou pomocníků, aby ze své knihy hříchů zjistil, kdo z dětí byl po celý rok hodný a kdo nikoli a komu vlastně může dát připravenou odměnu.

Cca kolem 17h děti spolu s panem místostarostou odpočítaly rozsvícení vánočního stromu v novém hávu.
Jako třešnička na dortu pak začaly zpívat sbory dětských zpěváků: Pramínek a Rokytka, pod vedením sbormistryně Magdalény Hochmanové + Zuzany Celerýnové s doprovodem Antonína Škocha. Poslední a také nezapomenutelné bylo pěvecké vystoupení „naší Terezy Dlouhé" – kbelské zpěvačky, jež spolu s velkolepým ohňostrojem úspěšně zakončilo tento pestrý, vánoční náladou protkaný den.
Srdečné díky směřují našim pravidelným pomocníkům na akcích – zaměstnancům a přátelům radnice, místním a okolním spolkům, školičkám a kroužkům, našim kbelským hasičům (SDH Kbely), zkrátka děkujeme všem dalším, kteří se podíleli na vzniku této náročné - ovšem krásné akce a přejeme všem mnoho štěstí, pohody a zdraví v novém roce !
Šárka Egrtová, PR ÚMČ Praha 19

../innovaeditor/assets/p__MG_1804.jpg


4-11-2019 15:17              Print
1 1      
             ZMĚNA VEDENÍ AUTOBUSOVÝCH LINEK OD 1. PROSINCE


Převedení kbelských linek na metro Vysočanská od 1. prosince 2019
Organizace ROPID informovala, že se připravuje uzavření autobusového nádraží na Palmovce kvůli developerské výstavbě. Rovněž upozornila na klesající využití spojů linky 185 a 302 v úseku Letňany-Palmovka. Vzhledem k nedostatku řidičů dopravního podniku byly spoje mezi Letňany a Palmovkou kandidáty na zrušení.
Přesunem linek na metro Vysočanská se očekává jejich vyšší využití. Zde linka 302 a nová linka 182 (místo části spojů linky 185) vytvoří svazek s linkou 375, takže cestující budou mít z centra jednu přestupní stanici na metru B na všechny linky do Kbel. Od metra Vysočanská odjíždějí rovněž vlakové linky S3 a S34.
Zvýší se počet spojů ve špičkách pracovních dnů.

Zřízení obratiště Kbelský hřbitov na jaře 2020
Po zřízení obratiště Kbelský hřbitov plánuje ROPID všechny spoje linky 185 prodloužit na toto obratiště. Severní část Kbel tak získá více spojů.

Zavedení nové linky 182 – dále do města bez přestupu
Část spojů linky 185 má být převedena na novou linku 182, která bude z metra Vysočanská pokračovat dál na Prahu 3 a 10. Obyvatelé Kbel tak získají lepší spojení do jižní části města.

Výluka kvůli havárii teplovodu – autobusy v Jilemnické
Od neděle 1. prosince má být dočasně změněna trasa autobusů 182, 185, 202 a 302. Informovala o tom Pražská teplárenská.
Ve směru do Čakovic a Vinoře pojedou tyto linky Jilemnickou ulicí. Důvodem je rozsáhlá havárie teplovodu, která zasahuje až do křižovatky Semilské a Toužimské ulice.
Výluka má trvat zhruba dva týdny. Dodávka tepla má být přerušena jen na několik hodin v průběhu opravy.

Více na:29-11-2019 14:03              Print
3.3 4      
             PODZIMNÍ TVOŘENÍ V DS MLADOBOLESLAVSKÁ


Dne 24. 10. 2019 od 12 do 16 hodin se v Domově seniorů Mladoboleslavská sešla skupina tvořivých seniorů, aby si pro radost vyrobila podzimní či dušičkové dekorace. Zúčastnění vřele děkují MČ Praha 19 za krásně prožitý den. V zasedací místnosti DS jsme se ocitli v obětí chvojí, barevných podzimních doplňků a krásných přírodnin. Atmosféra byla pohodová, nechybělo ani občerstvení s repro muzikou. Celou akci finančně zajistila MČ Praha 19. Konečné výrobky cca 40 lidí byly krásné a originální. Všichni, kteří přišli, děkují za tuto akci a těší se na další podobnou, která bude 28. 11. od 12h v zasedací místnosti DS Mladoboleslavská.
Šárka Egrtová
15-11-2019 14:32              Print
1 1      
           

[1] 2 3 4 5 6 7 ... 21 [další]1-10 z 205

Hledat v informacích úřadu

 RSS

 Archiv >>>

leden 2020 (5)
prosinec 2019 (2)
listopad 2019 (5)
říjen 2019 (6)
září 2019 (2)
srpen 2019 (4)
červenec 2019 (4)
květen 2019 (5)
červen 2019 (2)
duben 2019 (2)
únor 2019 (5)
leden 2019 (3)
prosinec 2018 (1)
listopad 2018 (6)
říjen 2018 (2)
září 2018 (2)
srpen 2018 (6)
červenec 2018 (7)
červen 2018 (14)
květen 2018 (13)
duben 2018 (2)
březen 2018 (2)
únor 2018 (1)
leden 2018 (4)
prosinec 2017 (3)
listopad 2017 (4)
říjen 2017 (1)
září 2017 (2)
červenec 2017 (4)
červen 2017 (4)
květen 2017 (3)
březen 2017 (3)
únor 2017 (5)
leden 2017 (4)
prosinec 2016 (2)
listopad 2016 (3)
říjen 2016 (3)
září 2016 (3)
srpen 2016 (4)
červenec 2016 (1)
červen 2016 (6)
květen 2016 (2)
duben 2016 (4)
březen 2016 (5)
únor 2016 (2)
leden 2016 (5)
prosinec 2015 (3)
říjen 2015 (1)
září 2015 (1)
červen 2015 (1)
květen 2015 (4)
březen 2015 (4)
leden 2015 (2)
říjen 2014 (2)
září 2014 (1)
červenec 2014 (2)
listopad 2013 (1)
květen 2013 (1)
červenec 2012 (1)
listopad 2011 (1)
říjen 2011 (1)
listopad 2010 (1)
 články podle kategorie >>>