[domů] 1-5 z 5
 Úvodní strana >> Úřad MČ >> informace úřadu

Měsíční archiv: ÚNOR 2021




  INFORMACE TAJEMNÍKA ÚŘADU MČ PRAHA 19


k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARSCoV-2:

 

V souladu s MIMOŘÁDNÝM OPATŘENÍM Ministerstva zdravotnictví​ Č. j.: MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN ze dne 22. února 2021,

  

 se VŠEM OSOBÁM s účinností ode dne 25. února 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor bez výdechového ventilu (např. FFP2/KN 95), zdravotnická obličejová maska, které brání šíření kapének, a to ve všech vnitřních prostorÁch staveb Úřadu MČ Praha 19.


Při vstupu do objektu úřadu prosím v zájmu svém i v zájmu okolí respektujte následující:

  • Klient bez zakrytých úst a nosu respirátorem FFP2/KN 95 ...

celý článek...
../innovaeditor/assets/corona_virus.jpg


24-2-2021 16:13              Print
0 0      
           



  OZNÁMENÍ ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU


OZNÁMENÍ
Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021
O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE

Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb.,
o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon") bude na celém území České republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen „sčítání").

Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem
požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami. 
 
Sčítání podléhá:
a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik na území ...

celý článek...
../innovaeditor/assets/Logo_scitani2021.png


17-2-2021 20:05              Print
0 0      
           



  KBELSKÝ MASOPUST


Kulturní a rodinné centrum CoByDup ve spolupráci s MČ Praha 19 a za podpory hl.m. Prahy

MASOPUST JINAK, aneb naučně-zábavná stezka po stopách kbelských maškar

Od soboty 20. února do pátku 26. února budou v lesoparku rozmístěná stanoviště s masopustními zajímavostmi, tradicemi a zábavnými úkoly, po jejichž rozluštění vyjde písmeno v tajence. Ve kbelském amfiteátru bude k vidění malé fotoohlédnutí za tradicí kbelských
masopustních veselic.

Fotosoutěž
Drobná odměna za vyluštěnou tajenku od masopustních maškar
On-line překvapení

Stanoviště budou označena symbolem Masopusta. Každý účastník si neorganizovaně a sám za sebe projde úkoly.
Více informací na www.krc-cobydup.cz nebo facebooku KRC CoByDup
../innovaeditor/assets/masopust2021.jpg


17-2-2021 11:08              Print
0 0      
           



  AKTUÁLNÍ ÚŘEDNÍ DOBA ÚMČ PRAHA 19


na základě usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření ze dne 14. 2. 2021 č. 128

Vážení spoluobčané,
návštěvní hodiny Úřadu MČ Praha 9 pro veřejnost jsou v současné době upraveny následovně:

Pondělí   8.00-12.00; 13.00-17.30h

Úterý pouze pro objednané klienty

Středa    8.00-12.00; 13.00-17.30h

Čtvrtek pouze pro objednané klienty

V nejvyšší možné míře s úřadem prosím komunikujte elektronicky a raději si předem zavolejte na příslušné pracoviště (ev. na recepci úřadu: 284080811) a informujte se o možnostech vyřízení Vašeho požadavku.
Děkujeme za pochopení.
JUDr. Josef Nykles
tajemník ÚMČ Praha 19

../innovaeditor/assets/Town_Hall,_Prague_Kbely.jpg


15-2-2021 17:21              Print
0 0      
           



  AKTUÁLNÍ PROVOZ KNIHOVNY KBELY


V souvislosti s aktuálním vládním nařízením bude Místní knihovna Kbely počínaje dnem 17. 2. 2021 v provozu v omezeném režimu následovně:

  • pouze příjem vrácených výpůjček 
  • výdej předem objednaných titulů prostřednictvím on-line katalogu, telefonicky či e-mailem

 Veškeré požadavky budou vyřizovány bez možnosti vstupu do prostor knihovny, příjem i výdej knih proběhne ve vestibulu ÚMČ Praha 19 v provozních hodinách

Po 8.00-12.00    13.00-17.30 hod.

St 8.00-12.00     13.00-17.30 hod. 

 

 

 

Vláda s účinností ode dne 15. února 2021 od 00:00 hod. do dne 28.

února 2021 do 23:59 hod.

 

II. omezuje:

 

...
celý článek...
../innovaeditor/assets/knihovna2.jpg


15-2-2021 17:07              Print
0 0      
           

[domů] 1-5 z 5

Hledat v informacích úřadu

 RSS





 Archiv >>>

únor 2021 (5)
leden 2021 (3)
prosinec 2020 (5)
listopad 2020 (6)
září 2020 (3)
říjen 2020 (7)
květen 2017 (3)
červenec 2020 (2)
květen 2020 (1)
březen 2020 (5)
únor 2020 (2)
leden 2020 (2)
prosinec 2019 (1)
listopad 2019 (3)
říjen 2019 (5)
září 2019 (2)
srpen 2019 (4)
červenec 2019 (4)
červen 2019 (2)
květen 2019 (5)
duben 2019 (2)
únor 2019 (5)
leden 2019 (3)
prosinec 2018 (1)
listopad 2018 (6)
říjen 2018 (2)
září 2018 (2)
srpen 2018 (6)
červenec 2018 (7)
červen 2018 (14)
květen 2018 (13)
duben 2018 (2)
březen 2018 (2)
únor 2018 (1)
leden 2018 (4)
prosinec 2017 (3)
listopad 2017 (4)
říjen 2017 (1)
září 2017 (2)
červenec 2017 (4)
červen 2017 (4)
březen 2017 (3)
únor 2017 (5)
leden 2017 (4)
prosinec 2016 (2)
listopad 2016 (3)
říjen 2016 (3)
září 2016 (3)
srpen 2016 (4)
červenec 2016 (1)
červen 2016 (6)
květen 2016 (2)
duben 2016 (4)
březen 2016 (5)
únor 2016 (2)
leden 2016 (5)
prosinec 2015 (3)
říjen 2015 (1)
září 2015 (1)
červen 2015 (1)
květen 2015 (4)
březen 2015 (4)
leden 2015 (2)
říjen 2014 (2)
září 2014 (1)
červenec 2014 (2)
listopad 2013 (1)
květen 2013 (1)
červenec 2012 (1)
listopad 2011 (1)
říjen 2011 (1)
listopad 2010 (1)
 články podle kategorie >>>