Print


  DEN ZEMĚ 19.4.


MČ Praha 19 a Lesy hl. m. Prahy a další vás 19.4. pozvali na 
 
DEN ZEMĚ
 
do lokality PRALES (okrasná školka Kbely), Mladoboleslavská 953.
 
Letošním tématem bylo Životní prostředí, lesy, klima
Akce byla zaměřena na problematiku ochrany životního prostředí, odpadů, zdravého životního stylu aj.
 

../innovaeditor/assets/2017_DEN ZEME.jpg


8-3-2017 15:30             
0 0