Print


  DEN ZEMĚ 19.4.


MČ Praha 19 a Lesy hl. m. Prahy a další vás srdečně zvou na 
 
DEN ZEMĚ
 
ve středu 19. 4. 2017, 8:30 - 16:00 v lokalitě PRALES (okrasná školka Kbely), Mladoboleslavská 953.
 
Letošním tématem: Životní prostředí, lesy, klima
Akce je zaměřena na problematiku ochrany životního prostředí, odpadů, zdravého životního stylu aj.
Veřejnosti budou poskytnuty různé informace, především k problematice ochrany přírody, ekologické likvidaci odpadů a dalších témat životního prostředí.
Pro děti jsou připraveny ekologické aktivity, zoo koutek.
Akci pořádá MČ Praha 19, Lesy hl.m.Prahy, Pražské služby a.s., MHMP, spolu s dalšími organizacemi podporujícími ekologii.

../innovaeditor/assets/2017_DEN ZEME.jpg


8-3-2017 15:30             
0 0