Print


  V SOUČINNOSTI S HLAVNÍM MĚSTEM PRAHOU ZPROSTŘEDKOVÁVÁME RYCHLÝ PRŮZKUM ZÁJMU OBYVATEL O KOMPOSTÉR ZDARMA


Aktuálně v součinnosti s Hlavním městem Prahou zprostředkováváme rychlý průzkum zájmu obyvatel města o kompostér.  
Máte-li zájem o kompostér, pak si o něj můžete napsat na níže uvedeném odkazu. 
Kompostér bude moci být umístěn pouze na území hl. m. Prahy, v našem případě ve Kbelích.
Ze strany hlavního města Prahy bude následně podána žádost o dotaci (termín je 31.7.2017). Pokud by ji město obdrželo, mohly by být kompostéry pořízeny a distribuovány v polovině roku 2018.


Příjem došlých žádostí je evidován podle času, kdy byla žádost odeslána. Kompostérů bude zakoupeno omezené množství. Může se tedy stát, že nebudou uspokojeni všichni zájemci o kompostér. Všechny došlé žádosti budou předány zástupcům jednotlivých městských částí, které následně, podle počtu dalších uchazečů o kompostér, rozhodnou o dalším postupu.
 
Bližší informace podá odbor životního prostředí dopravy a místního hospodářství.
B. Pokorná, OŽPD tel.: 286850184

../innovaeditor/assets/komposter.jpg


27-6-2017 13:21             
0 0