Print


  15.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 19 13.12.15. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 19,
ve středu 13.12.2017 od 17.00 hodin v sále Lidového domu.

Program:
1. Zahájení
2. Kontrola zápisu ze 14. ZZMČ
3. Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 19
4. Návrh zásad rozpočtového provizoria na rok 2018
5. Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva
6. Zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemku parc. č. 2001 k.ú. Kbely
7. Prodej pozemku parc. č. 1015 o výměře 18 m2 v obci Praha, k.ú. Kbely
8. Prodej částí pozemku parc. Č. 2043 oddělených GP jako díl a) o výměře 16 m2 a díl b) o výměře 161 m2 v obci Praha, k. ú. Kbely
9. Prodej pozemků parc. č. 660/1 o výměře 155 m2, 660/2 o výměře 72 m2 a 660/3 o výměře 27 m2 v obci Praha, k.ú. Kbely
10. Prodej pozemku parc. č. 646 o výměře 251 m2v obci Praha, k.ú. Kbely
11. Prodej pozemků parc. č. 667/1 o výměře 141 m2, 667/2 o výměře 116 m2 a 667/3 o výměře 51 m2 v obci Praha, k.ú. Kbely
12. Prodej pozemků parc. č. 635/1 o výměře 177 m2, 635/2 o výměře 72 m2 a 635/3 o výměře 29 m2 v obci Praha, k.ú. Kbely
13. Prodej pozemků prac. č. 657/1 o výměře 41 m2 a 657/2 o výměře 43 m2 v obci Praha, k.ú. Kbely
14. Prodej pozemků parc. č. 659/1 o výměře 70 m2 a 659/2 o výměře 102 m2 v obci Praha, k.ú.Kbely
15. Prodej pozemků parc. č. 665/1 o výměře 77 m2 a 665/2 o výměře 80 m2 v obci Praha, k.ú. Kbely
16. Prodej pozemku parc. č. 669 o výměře 174 m2 v obci Praha, k.ú. Kbely
17. Prodej pozemků parc. č. 675/1 o výměře 97 m2 a 675/2 o výměře 82 m2 v obci Praha, k.ú. Kbely
18. Prodej pozemků parc. č. 676/1 o výměře 70 m2 a 676/2 o výměře 110 m2 v obci Praha, k.ú. Kbely
19. Prodej pozemků parc. č. 637/1 o výměře 151 m2 a 637/2 o výměře 113 m2 v obci Praha, k.ú. Kbely
20. Diskuze, vystoupení občanů
21. Závěr

../innovaeditor/assets/15zastup.jpg


5-12-2017 11:03             
0 0