Print


  PRAVIDLA PROVOZU ÚMČ PRAHA 19 OD 18. 5. 2020


INFORMACE TAJEMNÍKA

o pravidlech provozu ÚMČ Praha 19 od 18.5.2020

 

za současného dodržování zvýšených hygienických požadavků při vyřizování záležitostí na ÚMČ Praha 19 v souvislosti s epidemií koronaviru dle mimořádného opatření MZČR, ze dne 9.4.2020, č.j. MZDR 15757/2020-3/MIN/KAN, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a dle Informace pro obce Ministerstva vnitra ze dne 14.5.2020 zpracované Odborem veřejné správy, dozoru a kontroly

Zásadně je preferován styk s občany přes PC – tedy on-line.


Při vstupu do objektu úřadu je každý povinen dodržovat v zájmu svém i v zájmu okolí následující pravidla provozu:

·        Klient bez zakrytých úst a nosu rouškou či jinou ochranou nemůže být odbaven.

·        Klient použije dezinfekci rukou nebo jednorázové ochranné rukavice.

·        Je třeba dodržovat 2 metrové rozestupy.

·        Pracovník recepce či jiný zaměstnanec klientovi pomůže s kontaktováním příslušného pracovníka úřadu.

·        Klient vyčká na pracovníka úřadu ve vyhrazeném prostoru před úřadem a bude respektovat jeho pokyny.

·        Vstup klientů do úřadu bude možný pouze tehdy, pokud nelze záležitost vyřešit venku.

Je vhodné si požadovanou záležitost předjednat a případné osobní jednání lze tímto zkrátit na dobu co možná nejkratší tak, že budete kontaktovat příslušného pracovníka prostřednictvím datové schránky ÚMČ, e-mailu, kontakty: http://www.praha19.cz/- odbory, či se obrátit o informace na tel. linku 284080824, která je k dispozici v době - pondělí a středa: 8-18h, úterý, čtvrtek: 8-15h a pátek: 8-14h.

(Abecední telefonní seznam zaměstnanců)


../innovaeditor/assets/emoti270.jpg


17-4-2020 13:17             
0 0