Print


  UZAVÍRKY ŽELEZNIČNÍCH PŘEJEZDŮ


Z důvodů oprav přejezdových svršků železničních přejezdů budou postupně uzavírány následující přejezdy:

ŽP č. 2655 v ul. Jilemnická od 7:00 hod. 2.8. – do 18:00 8.8.2020
Objízdná trasa vedena ul. Bohdanečskou, Mladoboleslavskou

ŽP č. 2654 v ul. Mladoboleslavská od 7:00 hod. – 19:00  hod. 9.8.2020
Objízdná trasa vedena ulicemi Hornopočernickou, Trabantskou a Vinořskou zpět do ul. Mladoboleslavská oběma směry   

ŽP 2653 v ul. Hornopočernická od 7:00 hod. 10.8. – do 19:00 hod. 13.8.2020
Objízdná trasa bude vedena ulicemi Trabantskou, Vinořskou a Mladoboleslavskou zpět do Hornopočernické oběma směry

Neustálé zvyšování bezpečnosti drážního provozu a stále lepší zabezpečení železničních přejezdů je jednou z hlavních priorit Správy železniční dopravní cesty (SŽDC). V letošním roce v této oblasti proinvestuje více než 1,1 miliardy korun. Vedle toho dalších více než 650 milionů korun mířilo do oprav a údržby stávajících železničních přejezdů.

V roce 2019 byla v rámci celé České republiky dokončena rekonstrukce/modernizace 130 železničních přejezdů. Aktuálně u 48 přejezdů rekonstrukce/modernizace probíhá a dalších 216 přejezdů se k realizaci připravuje. Finanční prostředky byly investovány do modernizace zabezpečovacího zařízení, výměn výstražníků či přejezdových konstrukcí, instalace signalizací pro nevidomé, nebo například do vybudování nových světelných zabezpečovacích zařízení na přejezdech, které byly dosud zabezpečeny pouze výstražným křížem.

Závorami bylo nově zabezpečeno 43 přejezdů. U dalších 48 přejezdů se nově nainstalovala výstražná světelná zařízení. Na silnicích I. třídy zbývá zabezpečit závorami posledních 23 přejezdů, přičemž na doplnění závor i u těchto zbývajících přejezdů se intenzivně pracuje. Opravou prošlo dalších 529 železničních přejezdů.

SŽDC rovněž připravuje doplňování zabezpečovacího zařízení na vybraných přejezdech kamerovým systémem s automatickou detekcí přestupků či BlueTooth majákem LCA pro přenos informace o výstraze.

Nad rámec standardního zvyšování bezpečnosti na přejezdech se také postupně nahradí 11 frekventovaných přejezdů na hlavních koridorových tratích mimoúrovňovým křížením. V roce 2019 došlo ke zrušení 31 železničních přejezdů.
../innovaeditor/assets/Kbely_prejezd.jpg


27-7-2020 13:54             
0 0