DEN ZEMĚ 2017
dub 19, 2017 (stř)

MČ PRAHA 19 ve spolupráci s dalšími organizacemi podporujícími ekologii

vás srdečně zvou na akci

 

DEN ZEMĚ 2017

ve středu 19.4.2017 od 8,30-16h

Akce je zaměřena na problematiku ochrany životního prostředí, odpadů, zdravého životního stylu aj.

Letošním tématem je životní prostředí, lesy a klimatické podmínky.

 

Pro veřejnost, pro děti ZŠ, MŠ připraveny ekologické aktivity, ZOO koutek a další.