7. 12. 2020
12. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 19 ve středu 9. 12. 2020 od 17.00 hodin v Lidovém domě.
Program:
1. Zahájení
2. Kontrola zápisu z 10. a 11. mimořádného ZZMČ
3. Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 19
4. Stanovení mimořádných odměn
5. Hospodaření v rozpočtovém provizoriu na začátku roku 2021
6. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti na parc. č. 2001, k.ú. Kbely, obec Praha, ve vlastnictví obce hl. m. Prahy, svěřená správa MČ Praha 19, s PREdistribuce, a.s.
7. Schválení kupní smlouvy č. KP-4/2020 o prodeji pozemku parc. č. 1945/158, k. ú. Kbely, obec Praha, ve vlastnictví T. E. Bleriot s.r.o. s T. E. Bleriot s. r. o.
8. Diskuse, vystoupení občanů
9. Závěr