Základní informace

Datum konání:
Čas konání:
Místo konání: Lidový dům Kbely, Toužimská 244, Kbely – Praha 9
Vstupné: Ne
Bezbariérový přístup: Ano
Kategorie:
Přidat do kalendáře:

va středu 14. 12. 2022 od 17.00 hodin do sálu Lidového domu.

Program:
1. Zahájení
2. Kontrola zápisu z 1. ustavujícího ZZMČ
3. Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 19
4. Hospodaření v rozpočtovém provizoriu na začátku roku 2023
5. Poskytnutí návratné finanční výpomoci SK Kbely, z. s. na provozní výdaje
6. Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní – SKANSKA RESIDENTIAL a.s.
7. Výkup pozemků v k.ú. Kbely, obec Praha
8. Memorandum o partnerství a spolupráci – Hostomelská obec
9. Doschválení vyplacení jednorázové odměny za výkon činnosti řadovým členům poradních orgánů Rady MČ Praha 19 a Zastupitelstva MČ Praha 19 za rok 2022
10. Stanovení mimořádných odměn uvolněným a neuvolněným zastupitelům – starosta
11. Stanovení mimořádných odměn uvolněným a neuvolněným zastupitelům – místostarosta
12. Stanovení mimořádných odměn uvolněným a neuvolněným zastupitelům – místostarostka
13. Stanovení mimořádných odměn uvolněným a neuvolněným zastupitelům – neuvolněný místostarosta
14. Stanovení mimořádných odměn uvolněným a neuvolněným zastupitelům – radní
15. Diskuse, vystoupení občanů
16. Závěr

V Praze Kbelích 6.12.2022