Základní informace

Datum konání:
Čas konání:
Kategorie:
Přidat do kalendáře:

Změna termínu – střelby se budou konat o týden později, tzn. 23. 6. 2022

Čj. MO 224229/2022-8407
Praha 1. června 2022

Městské části Praha Kbely a Praha Satalice
Starosta/ka
Praha

Oznámení o provedení nácviku střeleb ze signální pistole
Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
oznamuji Vám, že dne 16. června 2022 v čase od 09:00 do 12:00 hodin, proběhne u 24. základny dopravního letectva nácvik střeleb ze signální pistole. Bude vystřeleno 50 šrapnelových nábojů. Proto v této době omluvte zvýšený hluk, který ovlivní vaše městské části.

Kontaktní osoba: mjr. Ing. Mužík Marcel, 702 008 199.
S pozdravem
plukovník gšt. Ing. Jaroslav Falta
velitel
podepsáno elektronicky