Ilustrační obrázek

STÁTNÍ PODNIK VTÚ, S. P. PŘEDÁ MOVITÝ DAR MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 19 NA VYBAVENÍ BYTŮ ZŘIZOVANÝCH PRO UKRAJINSKÉ UPRCHLÍKY

Vojenský technický ústav, s. p. se ve spolupráci s Městskou částí Praha 19 zapojil do pomoci uprchlíkům z Ukrajiny. Podnik formou účelového daru poskytne bílou techniku, jako jsou pračky, ledničky a vařiče, pro zařízení humanitárních bytů, které městská část urychleně pro tento účel připravuje. Darovací smlouvu podepsal ředitel státního podniku Ing. Petr Novotný a starosta … Více
Ilustrační obrázek

PODĚKOVÁNÍ ZA SOUČINNOST V RÁMCI PROGRAMU PŘÍPRAVA OBČANŮ K OBRANĚ STÁTU (POKOS)

Vážený pane starosto, dovolte mi, abych Vám co nejupřímněji poděkoval za součinnost v rámci programu Příprava občanů k obraně státu (POKOS). Chtěl bych tímto vyzdvihnout příkladnou spolupráci s ředitelem ZŠ Praha – Kbely panem Mgr. Bc. Květoslavem Přibilem, MBA. Díky Vaší podpoře, jeho aktivitě, obětavému přístupu a pochopení se nám podařilo naplánovat pětikolový branný závod … Více
Ilustrační obrázek

ASISTENČNÍ CENTRUM POMOCI UKRAJINĚ

Praha otevřela Asistenční centrum pomoci Ukrajině na Mariánském náměstí. K dispozici bude všem lidem prchajícím před válkou. Hlavní město ve spolupráci se Středočeským krajem spustilo k dnešnímu dni provoz Asistenčního centra pomoci Ukrajině v Ústřední budově Městské knihovny v Praze. Zástupci policie, úřadů nebo například Českého červeného kříže se zde postarají o osoby, které kvůli … Více
Ilustrační obrázek

OTEVŘENÍ ORDINACE PRO UKRAJINSKÉ UPRCHLÍKY

Společnost Renturi se rozhodla pro aktivní zapojení v rámci pomoci lidem, kteří jsou zasaženi válečným konfiktem na Ukrajině, a to otevřením ordinace se zaměřením na všeobecné lékařství a preventivní lékařskou péči. Všem lidem, kteří prchají před válkou, pomůžeme s pokrytím nákladů a zajištěním základní lékařské pomoci. V ordinaci bude přítomen praktický lékař a zdravotní sestra, … Více
ÚMČ Praha 19 - logo

KONTAKTY NA ORGANIZACE POMÁHAJÍCÍ UKRAJINĚ

Ubytování pro lidi prchající před válkou Ministerstvo vnitra zřídilo email, kam se lidé mohou obracet s nabídkami na hromadné ubytování uprchlíků. Konkrétní nabídky, ideálně na ubytování hromadného typu se stravováním, můžete posílat na e-mail Správy uprchlických zařízení MV ubytovaniukrajina@suz.cz Možnost registrovat nabídky ubytování pro jednotlivce či rodiny je i na stránkách Uprchlíci vítejte.cz, kterou provozuje … Více