Úvodní strana >> Městská část >> Bezmotorová doprava
Kbely jsou první městskou částí v Praze, která začala systematicky podporovat cyklodopravu, a to už od roku 2005, kdy začalo projednávání prvního kbelského generelu cyklodopravy. V roce 2006 byl pak dokončen základní desetikilometrový systém cyklotras celé Prahy 19 s názvem Kbelský okruh.
O čtyři roky později – v návaznosti na otevření tunelu pod tratí v roce 2010 – byl průjezd centrem Kbel upraven do dnešní podoby.
Nyní se kbelské cyklotrasy dostaly do další fáze: Díky spolupráci s TSK hl. m. Prahy byly dokončeny cyklotrasy Kbely-Kyje a Kbely-Hloubětín, cyklisté se tedy dostanou ze Kbel do všech směrů mimo frekventované komunikace. V návaznosti na cyklotrasu Kbely-Hloubětín připravuje Praha 14 prodloužení cyklotrasy hloubětínskými ulicemi až k cyklotrase A26.
Nyní pokračujeme v přípravě nových projektů s okolními městskými částmi. Před vydáním stavebního povolení je cyklostezka Mladoboleslavská v úseku mezi Knaufem a Beladovou ulicí. Ve fázi studie jsou dvě cyklostezky do Vinoře: jedna podél ulice Mladoboleslavské a druhá podél ulice Jilemnické.
Dále pracujeme na zlepšení podmínek cyklistů uvnitř Kbel. Cyklistům byl například nově umožněn obousměrný průjezd ulicemi Dětenická a Drahotická. Zároveň zde proběhla výměna zpomalovacích prahů za šetrnější typ a zjednodušení dopravního značení.
OŽPD

Prahou na kole - mapa: http://mapa.prahounakole.cz/