Úvodní strana >> Městská část >> >> Knihovna
         
 
Provozní doba:
Po
9:00 – 11:45hod.   13:00 – 17:45 hod.
St
9:00 – 11:45hod.   13:00 – 17:45 hod.
Čt
9:00 – 11:45hod.
9:00 – 11:45hod.
KONTAKT:
Iveta Novotná - knihovnice
Telefon:  284 08 08 78
Semilská 43/1,
197 04, Praha 9-Kbely

 

Příloha č. 2 ke Knihovnímu řádu Místní knihovny v Praze-Kbelích

 

PROVOZNÍ ŘÁD PRO PRÁCI S INTERNETEM

 

Pokyny pro využívání výpočetní techniky

 

 

1)  Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.

 

2)  Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

 

3)  Uživatel nese plnou zodpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače nebo sítě. Dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

 

4)  Získané informace a data slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.

 

5)  Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz Zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon).

 

 

Pravidla pro práci s Internetem

 

 

1)  Služby Internetu mohou využívat pouze registrovaní uživatelé knihovny po předložení čtenářského průkazu. Pro uživatele knihovny je tato služba bezplatná.

 

2)  Uživatel musí ovládat základy práce na PC s operačním systémem Windows a základní principy práce s počítačovou sítí Internet.

 

3)  Uživatel musí dbát pokynů pracovnice knihovny.

 

4)  Uživatel může používat pouze předinstalovaný software. Není dovoleno nahrávat na disk jakékoliv vlastní soubory ani instalovat aplikace stažené z Internetu, případně měnit nastavený software.

 

5)  Je dovoleno používat pouze neplacené služby poskytované v nabídce sítě Internet. Odesílání elektronické pošty je možné pouze z vlastní poštovní schránky uživatele založené u některého z poštovních serverů.

 

6)  Soubory získané při práci s Internetem si může uživatel uložit na vlastní diskety. Se souhlasem pracovníka knihovny lze soubory vytisknout.

 

7)  Uživatel si může předem objednat rezervaci Internetu osobně nebo telefonicky na tel. 284 080 878.

 

8)  Uživateli je dovoleno využívat sítě Internetu 1 hodinu denně.

 

9)  V případě porušení některého z výše uvedených ustanovení může být uživateli pracovníkem knihovny přístup k Internetu ukončen.


Download Microsoft Word Document
Print


 ARCHIV >>>prosinec 2020 (1)
říjen 2020 (1)
září 2020 (1)
únor 2020 (2)
říjen 2019 (1)
září 2019 (1)
červenec 2019 (1)
březen 2019 (2)
listopad 2017 (1)
duben 2017 (1)
březen 2017 (1)
únor 2017 (1)
červenec 2015 (1)
říjen 2010 (1)
září 2010 (1)
březen 2009 (8)


RSS