Úvodní strana >> Volené orgány >> Komise sportu
  • Na 2. zasedání Rady MČ Praha 19, konaném dne 30.11.2018 byla ustavena Komise sportu v následujícím složení (Usnesení č. 52/18/star.)

Předseda komise - Tomáš Haniak
tajemník komise - Bc. Blanka Pokorná, DiS.

členové komise

Ing. Vladimír Olmr
Ing. Radek Petráň
Miroslav Svoboda
Zdeněk Šedivý
Hynek Vlas
Jan Kučera
Ondřej Šťastný
Martin Haniak
Zdeněk Potůček
Jiří Kačmařík,
Pavel KarbulkaZveřejněné zápisy Komise sportu pro volební období 2018 - 2022