Úvodní strana >> Volené orgány >> Komise Sucho Kbely 2020–2025
  • Na 44. mimořádném zasedání Rady MČ Praha 19, konaném dne 13.5.2020 byla ustavena Komise Sucho Kbely 2020–2025 (která by se měla zabývat poradní a iniciační činností v rámci přípravy a realizace koncepčních opatření udržení vody v krajině v rámci MČ Praha 19) v následujícím složení (Usnesení č. 544/20/BŘ )

Předseda komise - Bc. Blanka Pokorná, DiS.
Místopředseda komise - Mgr. Martin Hrubčík
Tajemník komise - Mgr. Bc. Tomáš Marek

členové komise
JUDr. Josef Nykles
Ing. Jan Boubelík
Kateřina Březinová
RNDr. Ladislav Žitný
Pavel Holeček
Ing. Jaroslav KnotekZveřejněné zápisy Komise Sucho Kbely za volební období 2018 - 2022