Úvodní strana >> Volené orgány >> Komise výstavby a rozvoje
  • Na 2. zasedání Rady MČ Praha 19, konaném dne 30.11.2018 byla ustavena Komise výstavby a rozvoje v následujícím složení (Usnesení č. 49/18/star.)

Předseda komise - Ing. Jaroslav Knotek
Tajemnice komise – Ing. Ivana Peterková

členové komise

Pavel Žďárský
Ing. Vladimír Olmr
Ing. Petr Aschenbrenner
Ing. Jana Bezemková
Pavel Dvořák
Ing. Věra Joudová
Mgr. Tomáš MarekZveřejněné zápisy Komise výstavby a rozvoje pro volební období 2018 - 2022