Poskytování informací dle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, účinným od 01.09.2012, byla zavedena povinnost pro orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňovat veřejnosti informace o podaných žádostech o závazná stanoviska a povolení provozu a o závazných stanoviscích a povoleních provozu vydaných na základě těchto žádostí.

Seznam žádostí evidovaných odborem životního prostředí, dopravy a místního hospodářství Úřadu městské části Praha 19 v roce 2018:

DATUM PODÁNÍ
PŘEDMĚT ŽÁDOSTI
PARC. Č. + KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ
SPECIFIKACE ZDROJE
2.1.2018
Novostavba – rodinný dům, ul. Svijanská 780/47
415/1 a 415/2, Kbely
krb bez výměníku
stavební a demoliční činnost
4.1.2018
Stavba jezírka a altánu, ul. Holotínská 794
584/3 a 584/2, Vinoř
stavební činnost
5.1.2018
Připojení objektů FTTS Praha Satalice – 1. stavba na síť TMCZ
Satalice
stavební činnost
8.1.2018
Novostavba RD Satalice na p.p.č. 111, ul. K Rybníčku 5/8
111, Satalice
2x plynového kondenzačního kotle JUNKERS Cerapur Smart 14-3 s max. jmenovitým výkonem 14,1 kW, třída NOx 5 + krb,
stavební činnost
8.1.2018
Stavba č. 0093 – TV Kbely, etapa 0032 – Rackova zahrada
1963/1, 1963/7, 1963/8, 1963/292, 1963/296, 1967/2, 1967/17, 1967/21, 1967/90, 1967/91, 2140, 2149/1 a 2149/3, Kbely
stavební činnost
11.1.2018
Rekonstrukce prostoru po demolici budovy A a komplexní řešení zeleně
115/2 a 115/3, Satalice
stavební činnost
11.1.2018
Praha-Kbely – budova požární stanice letiště, areál vojenského letiště Praha – Kbely, Mladoboleslavská ulice
1992/221, 1992/228 a 1992/229, Kbely
tlakový mycí stroj,
ČOV,
stavební činnost
15.1.2018
Rodinný dům, ul. Hornopočernická 177/6
1800, Kbely
plynový kondenzační kotel Buderus GB 062-14 o výkonu 2,3 – 14 kW, třída NOx 5 + krb,
stavební činnost
18.1.2018
Areál Kbely – Polyfunkční centrum
Kbely
8 x plynový kondenzační kotel s výkonem každého kotle 49 kW, třída NOx 5,  
2 x plynový kondenzační kotel s výkonem každého kotle 111 kW, třída NOx 5,
výroba piva
23.1.2018
Obytný soubor Za Školkou, Praha Satalice
641/104, Satalice
plynové kondenzační kotle Vaillant TV VUW ecoTec plus nebo Airfel Premix CP1-25 v emisní třídě NOx 5 s celkovým tepelným výkonem 1 046 kW
24.1.2018
Stavební úpravy rodinného domu č.p. 211 na p.č. 1092 v obci Praha
1092, Kbely
stavební činnost
26.1.2018
Nástavba a přístavba rodinného domu
1745, Kbely
plynový kondenzační kotel Junkers ZSB 14-3 C o výkonu 3,3 – 14 kW, třída NOx 5,
  
stavební činnost
29.1.2018
RVDSL1817-A-A-LIBK4292-LIBK1HR_OK
2001, 2144, 1941/1, 1941/3, 2002, 2003, 2004, Kbely
stavební činnost
30.1.2018
Obnova PTV Semilská
1963/5, 2137/10, 2137/11, 2137/12,  1963/93, 1963/94, Kbely
stavební činnost
30.1.2018
Obnova PTV Semilská (Kbely)
1963/5, 2137/10, 2137/11, 2137/12,  1963/93, 1963/94, 2049/1, 2137/3, Kbely
stavební činnost
31.1.2018
Stavební úprava rodinného domu
365 a 366, Kbely
plynový kondenzační kotel Geminox THRs 2-17 SET – 161 DC o řízeném výkonu 2-17kW, třída NOx 5 + krbová kamna,
stavební činnost
1.2.2018
Připojení objektů FTTS na síť TMCZ – 2. stavba Praha 19 – Kbely, SITE 14919
2003, 2004, 2137/3, 2137/5, 2135, 1917/4, 1935/9, 1935/10, 1935/31, 1935/1, Kbely
stavební činnost
2.2.2018
Stavba č. 3136 TV Satalice, etapa 0019 Budovatelská II, 1. část
Satalice
stavební činnost
6.2.2018
Stavební úpravy části stávajícího objektu Žacléřská
1967/19 a 1967/49, Kbely
stavební činnost
14.2.2018
Parcely Kbely
1948/23, 2029, 2030, 2032, 2033, 1948/2, 2137/10, 2137/12, Kbely
stavební činnost
16.2.2018
Připojení objektů FTTS Praha na síť TMCZ, 2. stavba Praha – Satalice, SITE 11421
585/1, 585/6, 585/7 a 958, Satalice
stavební činnost
16.2.2018
Stavební úpravy rodinného domu č. 776/16, Xaverovská, Praha 9 – Kbely
1412 a 1413, Kbely
plynový kotel o výkonu 22 kW s třídou NOx 5 + krbová kamna,
stavební činnost
19.2.2018
Revitalizace PN Satalice
103 a 102/1, Satalice
stavební činnost
19.2.2018
Novostavba administrativně výrobní budovy
1945/138, Kbely
plynový kondenzační kotel Vaillant VU 306/5-5 ecoTEC plus s výkonem max. 30 kW, třída NOx 5,
stavební činnost
20.2.2018
Mladoboleslavská, č. parc. 35, rozš. kNN
2053/1, 2135, 2129, 2130 a 38, Kbely
stavební činnost
20.2.2018
Bytový dům, Marvanova 415, Praha
423/3 a 423/1, Satalice
kondenzační plynový kotel Geminox THRs 5-25SET s výkonem 4,8 – 23,9 kW, třída NOx 5,
stavební činnost
22.2.2018
Satalice – odstranění nepoužívané části vodovodního řadu v ulici K cihelně
256/1, 256/18, 987/1 a 987/17, Satalice
stavební činnost
26.2.2018
Změna užívání administrativního objektu
418/1 a 419/1, Satalice
dva plynové kondenzační kotle Logamax plus GB192-35, každý o výkonu 34 kW, třída NOx 5,
stavební činnost
26.2.2018
Rekonstrukce a přestavba rodinného domu
833 a 834, Satalice
plynový kondenzační kotel Geminox THRS 2 – 17C s rozsahem výkonu 2,3 – 16,9 kW, třída NOx 5,
stavební činnost
28.2.2018
Podolanka - vodovod
1499/1 a 1576/1,  Vinoř
stavební činnost
5.3.2018
Stavební úprava rodinného domu
365 a 366, Kbely
plynový kondenzační kotel Geminox THRs 2-17 SET – 161 DC o řízeném výkonu 2-17kW, třída NOx 5 + krbová kamna,
stavební činnost
5.3.218
RD Kbely č.p. 819/6
425/1 a 425/2, Kbely
kondenzační plynový kotel Vaillant VU 216/5-7 ecoTEC exclusiv s výkonem 20,4 kW, třída NOx 5,
stavební činnost
6.3.2018
Rekonstrukce prostoru po demolici budovy A v areálu bývalého statku
115/2 a 115/3, Satalice
stavební činnost
7.3.2018
Přístavba a stavební úpravy rodinného domu čp. 504/3
1612/1 a 1613, Kbely
stavební činnost
9.3.2018
Rodinný dům – stavební úpravy a nástavba
483, Satalice
stavební činnost
13.3.2018
Les Arborka – objekt komunikace
519, 520, 521/1, 521/21, Satalice
stavební činnost
14.3.2018
Zřízení chodníku pro pěší v ul. Krasnická
1333, 1330/18 a 1409/26, Vinoř
stavební činnost
16.3.2018
Stavební úpravy a přístavba stávajícího skladu ovoce, zeleniny a zahradního náčiní
97, Vinoř
stavební činnost
19.3.2018
Optické propojení Vinoř, Praha 19
404/1, 404/13, 404/14, 414/18, 414/25, 293/1, 1582/1, 1577/78, Vinoř
stavební činnost
21.3.2018
Stavební úpravy podkroví
343/2, Kbely
stavební činnost
23.3.2018
Výstavba nové tělocvičny ZŠ Kbely Albrechtická – PD, IČ
247/3, Kbely
dva plynové kondenzační kotle s výkonem každého 92 kW, třída NOx 5,
stavební činnost
27.3.2018
Optická síť Cznet, Praha 19 - Vinoř
Vinoř
stavební činnost
28.3.2018
Stavba oplocení
1337/495, Vinoř
stavební činnost
29.3.2018
Rodinný dům v ulici Holotínská, Praha - Vinoř
574 a 575/2, Vinoř
plynový kondenzační kotel Buderus Logamax plus GB172-14 o jmenovitém tepelném výkonu 13 kW, třída NOx 5 + krbová kamna
stavební činnost
3.4.2018
Rodinný dům – odstranění stavby
1109, Vinoř
stavební činnost
4.4.2018
MČ Praha – Satalice, parcela č. 531
531, Satalice
stavební činnost
4.4.2018
MČ Praha – Satalice, parcela č. 536
536, Satalice
stavební činnost
11.4.2018
Odstavná plocha v ul. Čeperská – Uherská
1582/1, Vinoř
stavební činnost
17.4.2018
Zastávka Mladějovská (prodloužení) v Mladoboleslavské ulici
2136/1, 1988/1 a 2094, Kbely
stavební činnost
23.4.2018
Odstranění části stavby – objekt čp. 687
297/1, 297/2, Satalice
demoliční činnost
16.4.2018
Rekreační objekt a sklad pro výsadbu ovocných dřevin a vinné révy
672, Vinoř
venkovní krb
5.4.2018
Novostavba rodinného domu
641/105, Satalice
plynový kondenzační kotel PANTHER CONDENS 25KKO o výkonu 5,9 – 24,5 kW, třída NOx 5
stavební činnost
26.4.2018
Přístavba RD
933/672 a 933/574, Satalice
plynový kondenzační kotel Vaillant VUI 246/5-5 (H-INT II) ecoTEC plus o jmenovitém tepelném výkonu  24 kW, třída NOx 5
stavební činnost
4.5.2018
Rodinný dům – ALFA 1
737/4, Vinoř
plynový kondenzační kotel THERM 17 KDZ 5 o výkonu 3,3 – 17 kW, třída NOx 5
4.5.2018
Rodinné domy Kbeličky
1937/1, 1937/63, 1938/2, 1938/4, 1939/1, 1939/17, 1999/1, 1999/2 a 2001, Kbely
57 ks plynových kondenzačních kotlů BAXI Duo-tec Compact+ 1.24 (ev. BAXI Duo-tec MAX+ 33) o regulovaném výkonu 3,4 – 24 kW, třída NOx 5
stavební činnost
7.5.2018
Oprava mostu R062 – Vinořská
1566, 1571, 1572, 1573, 1574/1 a 1575/11, Vinoř
stavební činnost
7.5.2018
Prodejna Merhautova pekařství
1138/1, Vinoř
stavební činnost
10.5.2018
Stavební úpravy RD
205, Satalice
stavební činnost
15.5.2018
Přístavba RD
371/1, 372/6, Satalice
stavební činnost
16.5.2018
Kabely VN, kabely NN, OPTO-HDPE, RS 9400, DTS, VOTS
Kbely
stavební činnost
16.5.2018
Stavební úpravy zahradního domu
718 a 719, Vinoř
stavební činnost
16.5.2018
Optické připojení ZŠ Praha – Vinoř, Prachovická
1117, 1121/1, 1121/4, 1124/1, 1125/2,1576/3, 1576/1, 1202/6, Vinoř
stavební činnost
21.5.2018
Stavební úpravy a přístavba bytové jednotky v RD
838, Vinoř
stavební činnost
21.5.2018
Novostavba chodníku v ulici Bohdanečská
404/28, 404/29, 404/34, 674/1, 674/5, 674/6, 1577/2, 1577/3, 1577/42, 1577/50, 1577/51, Vinoř
stavební činnost
23.5.2018
Novostavba rodinného domu
939/40 a 939/41, Satalice
krbová vložka
stavební činnost
25.5.2018
Výstavba sociálních bytů Praha – Vinoř
810/1, Vinoř
4 ks plynových kondenzačních kotlů VAILLANT VUW 236/3-5 ecoTEC plus o výkonu 10 – 24 kW, třída NOx 5
stavební činnost
30.5.2018
BESIP 2970290 Mladoboleslavská – MHD Letecké muzeum Praha 19, napojení přisvětlení přechodu
1999/1, 2135, 2001, Kbely
stavební činnost
4.6.2018
Odstranění průmyslového objektu
1944/11, Kbely
demoliční činnost
6.6.2018
Novostavba rodinného domu
641/105, 641/55, 641/56 a 962/1, Satalice
plynový kondenzační kotel PANTHER CONDENS 25KKO o výkonu 5,9 – 24,5 kW, třída NOx 5
stavební činnost
6.6.2018
kanalizační přípojka
669/1, 668/2 a 404/1, Vinoř
stavební činnost
6.6.2018
Stavební úpravy RD
663, 664 a 665/1, Satalice
stavební činnost
6.6.2018
Rekonstrukce RD
646, Kbely
stavební činnost
6.6.2018
Kanalizační přípojka, ČOV a zásak
641/105, Satalice
domovní ČOV
stavební činnost
7.6.2018
Stavební úpravy RD
828 a 829/1, Satalice
plynový kondenzační kotel Protherm Gepard Condens 18/25 MKV s tepelným výkonem 5,3 – 19,1 kW, třída NOx 5 + krbová kamna
stavební činnost
11.6.2018
Optická síť FTTxINSCZ 10426 Praha 9 - Vinoř – etapa Českodubská
Vinoř
stavební činnost
18.6.2018
Stavební úpravy domu č.p. 36
219, Vinoř
stavební činnost
20.6.2018
Optická síť INSCZ 340914 Praha 9 K Vinoři
Kbely
stavební činnost
21.6.2018
Optická síť INSCZ 340914 Praha 9
Kbely
stavební činnost
2.7.2018
Optická síť FTTxINSCZ 10426 Praha 9 - Vinoř
Vinoř
stavební činnost
2.7.2018
Rekonstrukce RD
1277 a 1278, Kbely
plynový kondenzační kotel Geminox THRs 2-17SET-161DC o výkonu 17,4 kW, třída NOx 5
stavební činnost
4.7.2018
Zřízení parkovacích stání v ulici Semilská
1963/5, 1963/94, 2137/10, 2137/11 a 2137/12, Kbely
stavební činnost
10.7.2018
přípojka kNN, SS102
1945/117 a 1945/53, Kbely
stavební činnost
11.7.2018
Stavba č. 3145 TV Vinoř, etapa 0011 Sběrná – 4. část (cyklostezka Mladoboleslavská)
1968/7, 1972/5, 2092/4, 2093, 2136/1, 2147, Kbely a 260, 1573, 1575/2, 1575/10, 1576/1, Vinoř
stavební činnost
13.7.2018
Cyklostezka Mladoboleslavská v úseku přeložka Toužimské – Beladova, 2. etapa
1917/5, 1917/6, 1917/14, 1917/8, 1917/3, 1935/9, 1935/31, 1935/32, 2088/21, 2135, Kbely
stavební činnost
25.7.2018
Prodloužení chodníku podél ul. Mladoboleslavská
1449, 1451/2, 1454, 1458, 1459, 1465, 1467, 1472/2 a 1576/1, Vinoř
stavební činnost
27.7.2018
Optická síť Cznet, Kbely 1
Kbely
stavební činnost
27.7.2018
Optická síť Cznet, Kbely 2
Kbely
stavební činnost
31.7.2018
Zastřešená pergola
346, 347/1, 347/2, Kbely
stavební činnost
8.8.2018
Vodovodní přípojka
2050, 2137/3 a 2137/9, Kbely
stavební činnost
10.8.2018
Bytový dům, Marvanova 415
423/3 a 423/1, Satalice
domovní ČOV
13.8.2018
Změna rozdělení byt. jednotek domu čp. 129
221/9 – 14, k.ú. Vinoř
stavební činnost
14.8.2018
Krytý bazén při rodinném domě
1306/1, Kbely
stavební činnost
16.8.2018
Velkoodběratelská trafostanice 2x 1000 kVA a měření VN tiskárna Astron
1944/126, 1944/114, 1944/127 a 1944/103, Kbely
stavební činnost
16.8.2018
Přípojka plynu pro objekt bývalé galvanovny
1944/94, 1944/103, 1944/92, Kbely
stavební činnost
27.8.2018
BESIP Mladoboleslavská – Sojovická, stavební úpravy a přisvětlení přechodu
2135, 2119, 2121, 1201/1, Kbely
stavební činnost
27.8.2018
Sklad pro zahradní příslušenství
659 a 660, Satalice
stavební činnost
28.8.2018
Přístavba a nástavba RD
147 a 148, Vinoř
plynový kondenzační kotel JUNKERS CERAPURCOMFORT ZSBR 16-3A o výkonu 14 kW, třída NOx 5
stavební činnost
29.8.2018
zpomalovací práh v ulici Toužimská
2139, 2013, 249/1, 247/3, Kbely
stavební činnost
31.8.2018
Rekonstrukce vily Bošínská 4
683, 684/1, 684/2, Satalice
stavební činnost
3.9.2018
Odstranění stavby RD
365 a 366, Kbely
stavební činnost
11.9.2018
Areál Kbely – odstranění staveb – budova č. 53
1944/56, Kbely
stavební činnost
11.9.2018
Výstavba hasičské zbrojnice Satalice
562/8, 561/2, 562/7, 548/16, 548/3, 564/5, 564/3, 560/3, 957/11, Satalice
plynový kondenzační kotel o výkonu 8,7 - 48 kW,
stavební činnost
12.9.2018
Stavba terasy s přístřeškem
421 a 422, Kbely
stavební činnost
12.9.2018
Novostavba RD
1237 a 1238, Kbely
plynový kondenzační kotel Geminox THRs/THs 5-25 C s výkonem 24 kW, třída NOx 5
18.9.2018
Odstranění budov č. 2 a č. 4
614/3 a 614/7,  Satalice
demoliční činnost
24.9.2018
Vrtaná studna
1337/356, Vinoř
stavební činnost
25.9.2018
Budova 33, Areál Kbely – změna užívání
1944/65, Kbely
zámečnická dílna – broušení kovů a svařování
26.9.2018
Stavební úpravy RD
64, Vinoř
plynový kondenzační kotel Protherm Gepard o výkonu 24 kW, třída NOx 5
stavební činnost
26.9.2018
Vrtaná studna
562/8, Satalice
stavební činnost
3.10.2018
Zahrádkářská kolonie V obůrkách II
1534/5 a 1535/3, Vinoř
stavební činnost
16.10.2018
Optimalizace traťového úseku Mstětice – Praha-Vysočany
Satalice
stavební činnost
19.10.2018
Rodinný dům - OPTIMAL 1439
365 a 366, Kbely
plynový kondenzační kotel GEMINOX ZEM 2-17 C o výkonu 2,7 – 18,8 kW, třída NOx 5
krbové kamna o výkonu cca 7 kW,
stavební činnost
22.10.2018
Park Aerovka – hrubé terénní úpravy
1936/5 a 1936/4, Kbely
stavební činnost
22.10.2018
Praha – Letiště Letňany – rozšíření technické a návštěvnické infrastruktury
Kbely + Letňany
stavební činnost
23.10.2018
Areál Park Kbely, stavební úpravy budovy č. 3
1944/24, 1944/25 a 1944/94, Kbely
stavební činnost
1.11.2018
plynová přípojka RD
1449 a 1451/1, Vinoř
stavební činnost
5.11.2018
Zastřešení zahradní terasy a přístřešek pro automobil
1337/341, Vinoř
stavební činnost
5.11.2018
Rekonstrukce prostor MŠ Mikulovická 337
869/1, Vinoř
stavební činnost
7.11.2018
Optické připojení 0506_18 SICO Jenštejn Vinořská 96 OK
1499/1, Vinoř
stavební činnost
12.11.2018
Odstranění objektu RD, přístavku
104, Satalice
demoliční činnost
12.11.2018
Obytná nástavba u RD
551 a 552, Kbely
stavební činnost
20.11.2018
Demolice bývalých ubytoven
1945/110, 1945/111, Kbely
stavební činnost
21.11.2018
Nástavba rodinného domu
448, 449, Satalice
stavební činnost
26.11.2018
přípojky podzemního komunikačního vedení
1938/1, 2002, 1943/1, 1943/2, 2145/1, 1942/1, 1942/2, 1942/3, 2003, Kbely
stavební činnost
27.11.2018
Čerpací stanice
1944/131, Kbely
stavební činnost
5.12.2018
Muniční skladiště
1945/1, Kbely
stavební činnost
6.12.2018
Plynofikace objektu Dubanská č.p. 189
563/6,  563/7, 560, Vinoř
stavební činnost
10.12.2018
Stavební úpravy rodinného domu č. 319/4
1268/1, 1269 a 1270/1, Kbely
plynového kotle o výkonu 16 kW, třída
NOx 5
stavební činnost
17.12.2018
Rodinný dům s garáží
1337/126, 1337/178, 1337/179, 1337/180, 1337/562, 1337/563,Vinoř
stavební činnost