Poskytování informací dle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, účinným od 01.09.2012, byla zavedena povinnost pro orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňovat veřejnosti informace o podaných žádostech o závazná stanoviska a povolení provozu a o závazných stanoviscích a povoleních provozu vydaných na základě těchto žádostí.

Seznam žádostí evidovaných odborem životního prostředí, dopravy a místního hospodářství Úřadu městské části Praha 19 v roce 2020:

DATUM PODÁNÍ
PŘEDMĚT ŽÁDOSTI
KAT. ÚZEMÍ
+
PARC. Č.
SPECIFIKACE ZDROJE
ZÁVAZNÉ STANOVISKO
(spis. zn. + dat.vydání)
14.1.2020
„Nástavba rodinného domu“
933/587
Satalice
stavební činnost
SZ P19 337/2020
5.2.2020
15.1.2020
„Revitalizace zemědělského areálu Ctěnice – úprava vjezdu do sběrného dvoru“
1584/1, 1584/4, 1591/13, 1590, 1588/1,1588/17
Vinoř
stavební činnost
SZ P19 377/2020
12.2.2020
22.1.2020
„Zastřešení bytového domu“
1582/10
Vinoř
stavební činnost
SZ P19 584/2020
4.2.2020
28.1.2020
„Primární okruh tepelného čerpadla typu země – voda“
822
Vinoř
stavební činnost
SZ P19 733/2020
11.2.2020
28.1.2020
„Demolice rodinného domu a oplocení“
822
Vinoř
demoliční činnost
SZ P19 716/2020
12.2.2020
5.2.2020
„Domovní ČOV pro objekt na parc. č. 641/192 v k.ú. Satalice“
641/192
Satalice
stavební činnost
SZ P19 915/2020
11.3.2020
6.2.2020
„Nástavba garáže, Praha - Satalice“
718
Satalice
plynový kondenzační kotel o výkonu 20 kW;
stavební činnost
SZ P19 955/2020
6.3.2020
13.2.2020
„Novostavba rodinného domu“
556, 557, 558
Vinoř
krbová kamna
SZ P19 1160/2020
20.4.2020
18.2.2020
„Pekařská výroba“
1944/8, 1944/9, 1944/11, 1944/129, 1944/12, 1944/13, 1944/14, 1944/10, 1944/146 1944/148
Kbely
pekařská výroba
SZ P19 1243/2020
29.4.2020
25.3.2020
„RD Satalice“ - změna způsobu vytápění
256/5
Satalice
plynový kondenzační kotel Vaillant VU 146/5-3 A o výkonu 15 kW, emisní třída NOx 5
SZ P19 2097/2020
9.4.2020
15.4.2020
„Přístavba, nástavba a stavební úpravy rodinného domu č.p. 312“
1449, 1450
Kbely
plynový kondenzační kotel GEMINOX THRs 19 M 75 H s výkonem 18 kW, emisní třída NOx 5;        
krb o výkonu 6 kW
SZ P19 2509/2020
19.6.2020
15.4.2020
„Rekonstrukce RD Satalice“
760
Satalice
plynový kondenzační kotel BUDERUS Logamax plus GB172T o výkonu 14 kW, emisní třída NOx 5;
krbová vložka Romotop HEAT 3g L 66.50.01 o jmenovitém výkonu 7,8 kW
SZ P19 2522/2020
13.5.2020
22.4.2020
„Přístavba, nástavba, stavební úprava budovy zázemí areálu VIN AGRO s.r.o.“
1585, 1588/17
Vinoř
krbová kamna
SZ P19 2673/2020
13.5.2020
22.4.2020
„Stavba pro bydlení, zahradní altán, oplocení“
822, 823
Vinoř
krbová kamna
SZ P19 2658/2020
1.7.2020
29.4.2020
„Změna zdroje tepla – MŠ Albrechtická 598/2, Praha 9 – Kbely“,
250, 251/3
Kbely
plynová kotelna s celkovým tepelným příkonem 228 kW, tvořené kaskádou dvou plynových kotlů ELCO THISION L EVO 120, emisní třída NOx 6,
SZ P19 2806/2020
8.6.2020
30.4.2020
„Areál Kbely – Polyfunkční centrum“ – změna projektové dokumentace
1942/2, 1942/3, 1944/103, 1944/106-111, 1944/115, 1944/127, 1944/134, 1944/137, 1944/139, 1944/57, 1944/65-67, 1944/70-79, 1944/83, 1944/86-89, 2003, 2001, 2002, 2135, 1941, 3, 1752/1, 1753/2, 2005 Kbely
8 ks plynových kotlů s výkonem každého kotle 30 kW
SZ P19 2864/2020
28.8.2020
18.5.2020
„Dostavba rodinného domu ve Vinoři“
1293, 1294
Vinoř
krbová kamna
SZ P19 3234/2020
9.6.2020
18.5.2020
„RD Kbely – Dům B“
1718/2, 1719/2
Kbely
krbová kamna
SZ P19 3210/2020
29.7.2020
8.6.2020
„Rodinný dům“,
1946/61
Kbely
krbová vložka SCHMID - TYP EKKO o výkonu 7 kW
SZ P19 3738/2020
31.7.2020
18.6.2020
„Přístavba letní kuchyně a pracovny ke stávajícímu rodinnému domu“
1104, 1105
Vinoř
krb
SZ P19 3987/2020
29.7.2020
26.6.2020
„Novostavba rodinného domu
1121, 1122
Kbely
plynový kondenzační kotel BUDERUS Logamax plus 172 o výk. 24 kW, emisní třída NOx 5;
krbová vložka
SZ P19 4200/2020
3.9.2020
22.7.2020
„Novostavba rodinného domu“
310/3
Satalice
plynový kondenzační kotel o výk. 18 kW, emisní třída NOx 5
teplovodní krbová vložka o výkonu 8 kW
SZ P19 4752/2020
31.8.2020
23.7.2020
„Stavební úpravy bytového domu č.p. 162“
1591, 1592
Kbely
plynový kondenzační kotel Buderus GB 192-35i o výkonu 34 kW, emisní třída NOx 5
SZ P19 4778/2020
21.8.2020
5.8.2020
„Novostavba RD s příslušenstvím“
485, 486
Satalice
sálavé akumulační kamna o výkonu 5 kW
SZ P19 5048/2020
22.2.2021
9.9.2020
„Novostavba RD“
641, 642
Kbely
plynový kondenzační kotel
SZ P19 5737/2020
11.11.2020
15.10.2020
„Rodinný dům na pozemku parc. č. 641/191 v k.ú. Satalice“
641/191, 641/114
Satalice
plynový kondenzační kotel GEMINOX THRs 1-10SET-111 s výkonem 10 kW, emisní třída NOx 5
SZ P19 6603/2020
16.11.2020
21.10.2020
„Zámecký dvůr Vinoř“
221/4, 221/5, 221/6, 222, 223, 224, 225, 226, 236, 1565/1236, 260, 11, 10, 165/1, 228/10 Vinoř
24 ks plynových kondenzačních kotlů o výkonu 34 – 100 kW
SZ P19 6710/2020
26.4.2021
9.11.2020
„Doplňková stavba na parc. č. 1636 u domu č.p. 486“
1634, 1636
Kbely
plynový kondenzační kotel WOLF CGV 20/120-20 s výkonem 20 kW, emisní třída NOx 5
SZ P19 7067/2020
14.12.2020
25.11.2020
„Pekařská výroba“
1944/130
Kbely
4 ks plynových kondenzačních kotlů Junkers Cerapur Maxx ZBR 70-3 o jmenovitém tepelném příkonu každého kotle 64,3 kW, emisní třída NOx 5;
Pekařská výroba
SZ P19 7374/2020
29.1.2021
7.12.2020
„Stavební úpravy RD Košařova“
1900, 1902
Kbely
plynový kondenzační kotel Bosch Condens 9000i W 20 se jmen. tepelným výkonem 19 kW, emisní třída NOx 5
SZ P19 7670/2020
5.1.2020
14.12.2020
„Sklady, chladírny a mrazírna, včetně zázemí“
1944/8-10, 1944/12-14, 1944/129, 1944/146 a 1944/148,
Kbely
2 ks plynových kondenzačních kotlů Viessmann Vitodens 200 - W o jmenovitém tepelném příkonu každého kotle 45,7 kW, emisní třída NOx 5
SZ P19 7874/2020
29.1.2021
18.12.2020
„Rodinný dům Satalice“

679 a 680 v k.ú.

Satalice

plynový kondenzační kotel Buderus GB 162/15 kW o výkonu 15 kW, emisní třída NOx 5;
krbová vložka HAKA 60/50 o výkonu 7 kW
SZ P19 8023/2020
16.2.2021
28.12.2020
„Revitalizace zemědělského areálu“

1585, 1586, 1587/1-4, 1587/6, 1588/1, 1588/2-4, 1588/8-10, 1588/16-20, 1590, 1591/46 1591/47

Vinoř

kotel na dřevní štěpku Fröling T4 o výkonu 110 kW, 5. emisní třída dle ČSN EN 303-5, splňuje požadavky na ekodesign
SZ P19 8134/2020
29.1.2021