Všechny odkazy se otevírají v novém okně


(včetně kontaktů na hlášení možných poruch)

Odkaz na Portál občana
Odkaz na Portál veřejné správy


Ostatní správní obvody Hl. m. Prahy

Ministerstva

Vláda

Doprava - jízdní řády - vyhledání spojení

Mediální partneři

Praktické

Sponzoři a inzerenti


Terénní programy pro osoby bez přístřeší
Na Harfě 712/7, Praha 9 – Vysočany,
tel: +420 605 351 332, +420 730 574 237
Donovalská 1658/30, Praha 11 – Chodov,
tel: +420 604 291 269, +420 731 670 315
Loď Hermes – noclehárna
nábřeží Kapitána Jaroše,
pod Štefánikovým mostem, Praha 7 – levý břeh
tel: +420 774 986 792
Azylový dům s ošetřovatelskou službou ADOS
Šromova 861, Praha 9 – Černý Most,
tel: +420 734 182 686
Azylový dům pro ženy
Šromova 862/3, Praha 14 – Černý Most,
tel: +420 731 056 738
Azylový dům Skloněná (pro muže)
Malá Skloněná 521, Praha 9 – Vysočany,
tel: +420 284 825 241, +420 284 825 240, +420 266 316 400
Azylový dům pro matky s dětmi
Jasmínová 2904/35, Praha 10 – Záběhlice,
tel: +420 272 657 058
Azylový dům Šromova
Šromova 862/3, 198 00 Praha 9 – Černý Most,
tel: +420 281 914 376
Azylový dům Michle (pro muže)
Chodovská 3137/6, Praha 4,
tel: + 420 734 795 474, + 420 730 540 177
Azylový dům pro rodiny s dětmi
Horáčkova 1096/3, Praha 4 – Pankrác,
tel: +420 730 551 945, +420 730 551 936
Resocializační a reintegrační programy
Sokolovská 95/87, Praha 8 – Karlín,
tel: +420 266 311 053, +420 731 605 313
Intervenční centrum (pomoc obětem domácího násilí)
Chelčického 39, Praha 3 – Žižkov,
tel. +420 281 911 883, +420 734 510 292
Pražská linka důvěry
Žilinská 2769/2, Praha 4 (korespondenční adresa),
tel: +420 222 580 697
IPC VIOLA
Chelčického 39, Praha 3 – Žižkov,
tel: +420 281 911 883, +420 773 666 784
Krizové centrum RIAPS (psychologická a psychiatrická péče)
Chelčického 39, Praha 3 – Žižkov,
tel: +420 222 586 768
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
V jámě 1, 110 00 Praha 1,
tel: +420 224 211 352, + 420 731 063 283

Mánesova 53/1374, 120 00 Praha 2,
tel: +420 222 222 269, + 420 731 056 704

Kubelíkova 55, 130 00 Praha 3,
tel: +420 255 719 541, + 420 774 927 553

Severní II 1565/3, 141 00 Praha 4 – Záběhlice,
tel: +420 281 912 144, 731 056 190

Jordana Jovkova 5/3253, 143 00 Praha 412 – Modřany,
tel: +420 731 056 728

Jindřicha Plachty 595/6, 150 00 Praha 5 – Smíchov,
tel: +420 731 056 164

Dejvická 255/18, 160 00 Praha 6 – Dejvice,
tel: +420 776 504 391

Novákových 5, 180 00 Praha 8 – Libeň,
tel: +420 604 299 661

Trojská 46/8, 182 00 Praha 82 – Kobylisy,
tel: +420 731 056 716

Říčanská 2414/7, 101 00 Praha 10 – Vinohrady,
tel: +420 731 063 413

Triangl – centrum pro rodinu
Chelčického 39/842, Praha 3 – Žižkov,
tel: +420 281 863 620, +420 731 056 720
Pražské centrum primární prevence
Rumunská 1, Praha 2,
tel: +420 222 074 126, +420 604 724 628
Dětská skupina BONA
Šromova 862, Praha 9 – Černý Most,
tel: +420 731 056 172
Sociálně právní poradna Kontakt
Ječná 3, Praha 2,
tel: +420 222 515 400

Poradna Job klub:
tel: +420 222 517 781
Detašované pracoviště:
Dělnická 54, Praha 7 – Holešovice,
tel: +420 220 562 323


Linka pro rodinu a školu
Cesta z krize, z. ú.
www.linkaztracenedite.cz         
lucie.hermankova@linkaztracenedite.cz
 
Linka bezpečí - 266 727 976, 266 727 972
info@linkabezpeci.cz,  pomoc@linkabezpeci.cz
 
Informační a SOS linka - 222 717 171
La Strada Česká republika, o.p.s.
pomoc@strada.cz, 222 721 810

Dětské krizové centrum - 241 484 149, 241 480 511
problem@ditekrize.cz, duskova@ditekrize.cz

Linka pro ženy a dívky - 603 210 999
praha@poradnaprozeny.eu
 
ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z.s. - 224 930 661, 603 213 826
praha@poradnaprozeny.eu

Rodičovská linka - 266 727 979, 606 021 021, 266 727 972
k.schmidova@linkabezpeci.cz
info@linkabezpeci.cz 
pomoc@rodicovskalinka.cz

Linka EDA - 224 826 860
info@eda.cz
 
Pražská linka důvěry
Centrum sociálních služeb Praha - 222 580 697, 222 581 287
linka.duvery@csspraha.cz
gabriela.dolanska@csspraha.cz