Úvodní strana >> Úřad MČ >> Odbory >> Odbor tajemníka
  • Agenda
  • Zaměstnanci
  • Info odboru
  • Ke stažení

agenda: zajištění spolupráce s odborem školství MHMP, metodická pomoc a spolupráce v oblasti zajištění povinností a práv zřizovatele, spolupráce na programech školních a předškolních zařízení, koordinace a spolupráce na kulturním a vzdělávacím programu, knihovna, personalistika, řešení mimořádných událostí a krizových situací, integrovaný záchranný systém, přestupky dle zák. č. 200/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Pouze pro M.č Praha - Kbely), alternativní tresty


Kontaktní adresa:

Semilská 43/1,
Praha 9 – Kbely,
tel.: 284 08 08 43
fax: 284 08 08 15
1.patro vpravo


Tajemník, - 1.patro, kancelář č. 124

JUDr. Josef Nykles
284 08 08 43, 284 08 08 51

Sekretariát, úsek vzdělávání zaměstnanců, nábor nových zaměstnanců (výběrová řízení)  - 1.patro, kancelář č. 123

Iveta Maková
284 08 08 67

Bezpečnostní ředitel, přestupky, obecně prospěšné práce - 1.patro, kancelář č. 112

Mgr. Martin Hrubčík, MBA
284 08 08 31

Referent oddělení prevence kriminality, přestupky, protidrogové prevence, obecně prospěšné práce, krizové řízení - 1.patro,  kancelář č. 113

Kateřina Březinová
284 08 08 84

Kronikářka - historička

Ivana Engelová
Vaše příspěvky můžete zasílat e-mailem nebo paní kronikářku navštívit osobně a povyprávět si s ní o historii v úředních hodinách vždy ve středu v době od 8 do 11 hod a od 15 do 18 hod v kanceláři hned za recepcí na hlavní budově úřadu.
737 124 066

Grafik, šéfredaktor časopisu Kbelák

Michal Marel
734 789 978

Úsek personální a školství - 1.patro,  kancelář č. 102

Martina Pavlátová, DiS.
284 08 08 50


Informace o pořádání volnočasových aktivit pro děti ve Kbelích, tedy kurzů a kroužků mohou případní zájemci získat v úseku školství a kultury ÚMČ Praha 19 u pí. Pavlátové (tel. 284 080 850), nebo přímo u lektorů či u vedení základní školy Albrechtická. Zápisy do kurzů i kroužků lze uskutečnit s každým nadcházejícím pololetím školního roku s tím, že lze dohodnout  přímo s jednotlivými lektory nástup i v průběhu školního roku, jestliže je v kroužku či kurzu volné místo. U jednotlivých lektorů jsou rovněž k dispozici přihlášky včetně složenek či pokynů pro placení.