Úvodní strana >> Městská část >> Hlášení poruch, havárií

Poruchy v dodávkách vody na veřejné části vodovodu

Ke Kablu 971/1, Hostivař, 102 00 Praha 10
tel.: 840 111 112
ODTAH VOZIDLA PŘI HAVÁRII NA VODOVODNÍ ČI KANALIZAČNÍ SÍTI HRADÍ PVK
Informace o tom, na jaké odstavné parkoviště bylo vozidlo odtaženo, získá majitel či provozovatel vozidla na zákaznické lince PVK 840111112 a 601 274 274 nebo u operačního střediska Správy služeb hl. m. Prahy, tel. 267 002 662.
Seznam odtahových parkovišť včetně kontaktů a provozní doby naleznete na webu Správy služeb: http://www.sshmp.cz/cs/oddeleni-spravy-parkovist.

Poruchy v dodávkách elektrického proudu

Na Hroudě 1492/4, 100 05  Praha 10
tel.: 1236

Havárie rozvodů plynu

Národní 37/38, 110 00 Praha 1 – Nové Město
tel.: 1239

Poruchy veřejného osvětlení

Pro nahlášení havárií a poruch na veřejném osvětlení kontaktujte dispečink THMP
na bezplatné lince 800 40 40 60 či  na poruchyvo@thmp.cz
Kontaktní formulář pro hlášení poruch veřejného osvětlení a další informace naleznete na stránkách https://thmp.cz/jak-si-zaridit/hlaseni-poruch a na www.facebook.com/prahasviti/
Prosím nahlaste vždy číslo lampy uvedené na identifikačním štítku na stožáru VO.

Hlášení poruch a závad

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1
Tel.: 257 015 111