Úvodní strana >> Volené orgány >> Rada 2018 - 2022
  • V komunálních volbách v říjnu 2018 bylo v Městské části Praha 19 zvoleno 15 členné zastupitelstvo městské části, které zvolilo 14. 11. 2018 na 1. ustavujícím zastupitelstvu 5 člennou radu včetně starosty a 2 místostarostů.

1.
STAROSTA
Žďárský Pavel
SNK: Kbely náš domov
Polit. přísl.: BEZPP
Počet hlasů: 1 860
Kompetence:
bezpečnost, majetek, vztahy mezi MČ a hl. m. Prahou

2.
MÍSTOSTAROSTA
Ing. Olmr Vladimír
SNK: Kbely náš domov
Polit. přísl.: BEZPP
Počet hlasů: 1 804
Kompetence:
životní prostředí, doprava, bytová politika, sport, územní plánování, IT

3.
MÍSTOSTAROSTKA
Šestáková Ivana
SNK: Kbely náš domov
Polit. přísl.: BEZPP
Počet hlasů: 1 808
Kompetence:
finance, školství, sociální politika, zdravotnictví, kultura, hasiči, spolky a neziskové organizace

4.
ČLEN RADY
Biskup Leoš
SNK: Kbely náš domov
Polit. přísl.: BEZPP
Počet hlasů: 1 713
Kompetence:
doprava, bezpečnost, kultura

5.
NEUVOLNĚNÝ MÍSTOSTAROSTA
Ing. Petráň Radek
SNK: Kbely náš domov
Polit. přísl.: BEZPP
Počet hlasů: 1 752
Kompetence:
školství, sport, IT