Úvodní strana >> Úřad MČ >> Kontaktní informace
Městská část Praha 19
IČO: 00231304
Datová schránka : ji9buvp
podatelna@kbely.mepnet.cz 
info@kbely.mepnet.cz
ústředna: 284 08 08 11

Platby na základě smluv zejména nájemné (bytů, nebytových prostor, pozemků):
číslo účtu: 9021-2000932309/0800
Ostatní platby zejména místní poplatky, správní poplatky, pokuty, hřbitovní poplatky:
číslo účtu: 19-2000932309/0800


 Úřední hodiny úřadu, Semilská 43/1
Na dobu stanovené úřední hodiny si můžete telefonicky objednat návštěvu u příslušného pracovníka, čímž si zajistíte jeho přítomnost, neboť v této době může být například na místním šetření, či na jiném jednání mimo své pracoviště. Kontakty na příslušné pracovníky viz telefonní seznam.

Vážení spoluobčané,
návštěvní hodiny Úřadu MČ Praha 19 pro veřejnost jsou od pondělí 14.6.2021 v běžném režimu, viz rozpis níže.


INFORMACE TAJEMNÍKA ÚŘADU MČ PRAHA 19
k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARSCoV-2:

V souladu s MIMOŘÁDNÝM OPATŘENÍM Ministerstva zdravotnictví Č. j.:  MZDR 21735/2021-1/MIN/KAN ze dne 22. května 2021 se všem osobám do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest, a to ve všech vnitřních prostorách Úřadu MČ Praha 19.
Při vstupu do objektu úřadu prosím v zájmu svém i v zájmu okolí respektujte následující:

•        Klient bez zakrytých úst a nosu respirátorem FFP2/KN 95 nemůže být
            vpuštěn do prostor úřadu a odbaven.
•        Při vstupu do budovy prosím použijte dezinfekci rukou.
•        Dodržujte 2 metrové rozestupy.
•        Pracovník recepce či jiný zaměstnanec Vám pomůže s kontaktováním        
            příslušného pracovníka úřadu.
•        Vyčkejte na pracovníka úřadu ve vyhrazeném prostoru před Úřadem a  
            respektujte jeho pokyny.
     
Vstup klientů do Úřadu bude možný pouze tehdy, pokud nelze záležitost vyřešit venku, případně telefonicky či e-mailem.

Je vhodné si požadovanou záležitost předjednat a případné osobní jednání lze tímto zkrátit na dobu co možná nejkratší tak, že budete kontaktovat příslušného pracovníka prostřednictvím datové schránky ÚMČ, e-mailu, kontakty: http://www.praha19.cz/- odbory, či se obrátit o informace na tel. linku 284080824, která je k dispozici v době - pondělí a středa: 8-18h, úterý, čtvrtek: 8-15h a pátek: 8-14h.

Děkujeme za pochopení
V Praze 9 – Kbelích dne 14.6.2021
JUDr. Josef Nykles
Tajemník ÚMČ Praha 19V době od 12.00 do 13.00 zajišťuje příjem podání recepce

PO

8:00 - 12:00      13:00 - 17:30

ÚT
Objednaní klienti  
8:00 - 12:00      13:00 - 15:00

ST

8:00 - 12:00      13:00 - 17:30

ČT
Objednaní klienti  
8:00 - 12:00      13:00 - 15:00

Objednaní klienti
8:00 - 14:00 Níže uvádíme úřední hodiny specializovaných pracovišť


 Podatelna, recepce a sekretariát starosty
jsou nepřetržitě v provozu po celou pracovní dobu úřadu, včetně přestávky na oběd.
V době od 12.00 do 13.00 zajišťuje příjem podání recepce

PO

8:00 - 18:00

ÚT

8:00 - 15:00

ST

8:00 - 18:00

ČT

8:00 - 15:00


8:00 - 14:00


 Výpisy z Czech - pointu, ověřování podpisů a listin
Vážení občané,
dovolujeme si Vás upozornit, že z důvodu kvalitního vyřízení Vaší žádosti můžeme vzhledem k administrativní náročnosti úkonu přijmout posledního žadatele 15 minut před začátkem polední přestávky, nebo 15 minut před koncem pracovní doby.

PO
8:00 - 12:00    13:00 - 18:00

ÚT

8:00 - 12:00    13:00 - 15:00

ST

8:00 - 12:00    13:00 - 18:00

ČT

8:00 - 12:00    13:00 - 15:00


8:00 - 12:00    13:00 - 14:00


 Matrika
Vážení občané,
dovolujeme si Vás upozornit, že z důvodu kvalitního vyřízení Vaší žádosti můžeme vzhledem k administrativní náročnosti úkonu přijmout posledního žadatele 15 minut před začátkem polední přestávky, nebo 15 minut před koncem pracovní doby.

Vzhledem k vysokému zájmu o uzavření sňatků v úterý a ve čtvrtek, jsme nuceni upravit úřední hodiny na matrice :

PO
8:00 - 12:00  13:00 - 18:00

ÚT

8:00 - 11:00           svatby

ST

8:00 - 12:00   13:00 - 18:00

ČT

8:00 - 11:00           svatby


svatby

 Občanské průkazy, Cestovní doklady a Živnostenský odbor

Vážení klienti, prosíme vás, abyste v maximální možné míře pro obstarání občanského průkazu nebo cestovního dokladu využili jednoduché internetové objednání https://www.praha19.cz/rezervacni_system.html.

Objednat se prostřednictvím internetu vám také mohou zajistit pracovnice podatelny při vaší osobní návštěvě ÚMČ Praha 19. Na základě internetového objednání budete odbaveni přednostně bez čekání a v čase, který si sami zvolíte.

Dovolujeme si zároveň upozornit, že klienti objednaní prostřednictvím internetu mají vždy přednost před neobjednanými. Zejména v období dovolených, při zvýšeném zájmu o cestovní doklady nelze zaručit, že příslušná přepážka stihne odbavit i neobjednané klienty. Děkujeme za pochopení.

Vážení občané,
dovolujeme si Vás upozornit, že z důvodu kvalitního vyřízení Vaší žádosti můžeme vzhledem k administrativní náročnosti úkonu přijmout posledního žadatele 30 minut před začátkem polední přestávky, nebo 30 minut před koncem pracovní doby.

PO

8:00 - 12:00      13:00 - 18:00

ÚT
Objednaní klienti  
8:00 - 12:00      13:00 - 15:00

ST

8:00 - 12:00      13:00 - 18:00

ČT
Objednaní klienti  
8:00 - 12:00      13:00 - 15:00

Objednaní klienti
8:00 - 14:00