Úvodní strana >> Volené orgány >> Zasedání zastupitelstva
  • Usnesení č. 444/20/star. – Harmonogram jednání Zastupitelstva MČ Praha 19 pro rok 2020

Starosta v souladu se zákonem o hl. m. Praze předkládá časový plán, kdy hodlá svolat řádná jednání Zastupitelstva městské části Praha 19 pro rok 2020:

9. ZZMČ středa 17.6.2020,
10. ZZMČ středa 23.9.2020,
11. ZZMČ středa  9.12.2020,

vždy od 17.00 hodin do sálu Lidového domu. Zároveň starosta upozorňuje, že v souladu se zákonem svolává jednání zastupitelstva nejen pravidelně, ale dle potřeby a může svolat jednání mimořádné či upravit termín.


Zápisy z jednání zastupitelstva jsou k nahlédnutí v sekretariátu starosty po jejich anonymizaci a schválení ověřovatelem zápisu.

Místo zasedání zastupitelstva MČ Praha 19:
Sál  • Usnesení zastupitelstva MČ Praha 19
    Všechna usnesení Zastupitelstva jsou ve formátu PDF