Úvodní strana >> Městská část >> Spolky a organizace >> Farnost Kbely

Kliknutím na odkaz či na obrázek otevřete danou stránku v novém okně....

Květnou nedělí začal svatý týden....


Liturgický kalendář a možnost krátké individuální modlitby v kostele:

9. dubna je Zelený čtvrtek. Kostel bude otevřen od 14:00 do 15:30.  Možnost svatého přijímání.

10. dubna je Velký pátek. Kostel bude otevřen od od 18:00 do 20:00. Možnost svatého přijímání. Velký pátek je dnem přísného postu.

11. dubna je Bílá sobota. Kostel bude otevřen od 10:00 do 11.30 (bez svatého přijímání).

12. dubna je Boží hod velikonoční. Kostel bude otevřen od 11 do 12 h. Možnost svatého přijímání.
 
Vstup do kostela je možný jen v roušce. Více lidem najednou nebude vstup umožněn, proto otevřený kostel využívejte jen ke krátké modlitbě. Důrazně prosíme seniory a lidi s příznaky respiračního onemocnění, aby kostel v době epodemie nenavštěvovali a zůstali doma. Přijímání se podává výhradně na ruku. Nezpovídá se. V kostele se nekonají žádné společné bohoslužby.
 
Další aktivity:
Na Velký pátek bude od 15:00 online křížová cesta.  Bude možné se k ní připojit na https://meet.jit.si/KrizovaCestaAlzbetaKbely. Text bude k dispozici ke stažení.

V neděli 12. dubna, na Boží Hod velikonoční, bude v kostele mše svatá, kterou bude možné sledovat výhradně online na https://www.facebook.com/kbelskafarnost. Omlouváme se, ale během mše bude kostel uzavřen. Možnost svatého přijímání, popř. krátké individuální modlitby v kostele, bude až po mši.
 
Doporučení pro slavení Velikonoc doma:
Inspirovat se můžete na stránce liturgie.cz (kanál YouTube). Vhodná je také modlitba breviáře: e-breviar. Je také možné zapojit se do modlitby živého růžence. Na Velký pátek začíná novéna k Božímu milosrdenství.
 
Zelený čtvrtek:
Pozdní oběd – brzká večeře. (cca v 15h). Pro připomínku poslední večeře si vystrojte slavnostní hostinu. Můžete se inspirovat židovským sederem – tou totiž poslední večeře také byla. Přečtěte si evangelium o poslední večeři. Nezapomeňte poslat fotku prostřeného stolu na adresu filip-zavináč-ofm.cz.
  • Na konci dne zahalte kříž, který budete druhý den používat k uctívání.
 
Velký pátek:
Procházka ke kříži v okolí vašeho bydliště, modlitba u něj. Ve Kbelích je možné navštívit křížovou cestu v lesoparku za tratí.
  • Doporučujeme uctít kříž. Určete si v rodině způsob: pokleknutí, políbení, atd.
  • Půst.
 
Bílá sobota:
Procházka s ohníčkem. Poděkujte Pánu za světlo, za vzkříšení.
  • Zavzpomínejte na Boží dobrodiní. Ať sami, nebo v rodině si otevřete staré fotografie a poděkujte Pánu za to, co vám dopřál dobrého.
  • Čeští a moravští biskupové vyzývají věřící, aby na Bílou sobotu po setmění zapálili za okny domovů svíčku, případně vystavili obraz Ježíše Krista (text výzvy). (Pozor na záclony, svíčku nenechávejte bez dozoru! Obrázek, pokud nemáte, si můžete vytisknout třeba odtud: Vyšebrodský cyklus.)
 
Neděle Vzkříšení – Boží hod velikonoční:
žehnání pokrmů doma. Otec rodiny, nebo jiný reprezentant pronese nad pokrmy tuto modlitbu:
Požehnaný jsi, Hospodine, náš Bože,
ty všechno naplňuješ svým požehnáním;
shlédni na nás, když dnes o slavnosti zmrtvýchvstání tvého Syna
děkujeme za tvé dary,
které mají sloužit k uchování našeho pozemského života,
a uč nás přijímat je z tvých rukou tak,
aby všechno směrovalo k tvé oslavě.
Skrze Krista, našeho Pána.
Amen.
 
 
Přenosy mší od Panny Marie Sněžné (na facebookové stránce farnosti PMS https://www.facebook.com/farnostpannymariesnezne/):
Na Zelený čtvrtek od 18 h.
Na Velký pátek od 16 h velkopáteční obřady.
Na Bílou sobotu od 20 h.
Rozpis mší ve všední dny svatého týdne je na www.pms.ofm.cz
Seznam mší svatých online je na https://mseonline.cz/.