Print


  Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí ohledně podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2021 v souvislosti s opatřeními proti šíření viru SARS CoV-2


NECHOĎTE – VOLEJTE – PODEJTE
S ohledem na složitou epidemiologickou situaci a v zájmu omezení šíření viru SARS CoV-2 žádáme poplatníky daně z nemovitých věcí, aby omezili osobní kontakt se správcem daně, nenavštěvovali správce daně na úřadech a využívali zejména elektronické formy komunikace. Finanční správa v reakci na aktuální epidemiologickou situaci zřídila pro poplatníky daně z nemovitých věcí infolinky pro případné obecné dotazy i konkrétní problémy s vyplněním daňového přiznání.
 
Dotazy lze zařadit do tří okruhů:
1. Obecné dotazy: Nevíte, kdy Vám vzniká povinnost podat a jakými způsoby lze podat daňové přiznání, kde naleznete tiskopisy pro podání daňového přiznání? V případě obecných dotazů poplatníkům doporučujeme, aby si nejprve zkusili najít odpověď na svou otázku na odkazu: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-nemovitychveci/dotazy-a-odpovedi/nejcastejsi-dotazy-na-dani-z-nemovitych-veci-10937, na němž jsou zodpovězeny nejčastější dotazy na dani z nemovitých věcí.
 
2. Dotazy týkající se územního pracoviště, na které má poplatník své daňové přiznání podat: Nevíte, na jaké územní pracoviště podat daňové přiznání? Seznam finančních úřadů a jim náležících územních pracovišť je zveřejněn na internetové adrese https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy. V případě nejasností Vám doporučujeme obrátit se s konkrétním případem na místně příslušného správce daně, jímž je ten finanční úřad, v jehož obvodu působnosti se nachází předmětná nemovitá věc. Na tomto odkazu lze nelézt číslo na podatelnu Vašeho finančního úřadu: https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady.
 
3. Dotazy na konkrétní informace ke konkrétnímu daňovému přiznání: Vyplňujete daňové přiznání a nevíte si rady, potřebujete zkontaktovat svého správce daně? NECHOĎTE – VOLEJTE – PODEJTE  Využijte pro podání daňového přiznání elektronický formulář Doporučujeme daňové přiznání k dani z nemovitých věcí vyplnit elektronicky prostřednictvím aplikace elektronického podání (EPO) na internetových stránkách https://www.daneelektronicky.cz v sekci elektronická podání pro finanční správu – elektronické formuláře – Daň z nemovitých věcí – Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí - od roku 2011 včetně.
 
Uvedená aplikace obsahuje veškeré číselníky nutné pro vyplnění daňového přiznání k dani z nemovitých věcí včetně nápovědy. Daňové přiznání je možné prostřednictvím této aplikace vyplnit a odeslat příslušnému finančnímu úřadu. Pokud nemáte uznávaný elektronický podpis či datovou schránku, můžete z aplikace EPO daňové přiznání vyexportovat do formátu PDF a vytisknout na tiskárně. Poté stačí přiznání pouze vlastnoručně podepsat a odeslat příslušnému správci daně. Tiskopis daňového přiznání v elektronické podobě ve formátu PDF je k dispozici ke stažení na internetových stránkách Finanční správy (http://www.financnisprava.cz) v nabídce Daňové tiskopisy. Přímý odkaz je následující: https://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnichdanovych-tiskopisu, kde si vyfiltrujete příslušné zdaňovací období, na které daňové přiznání podáváte a označíte daň z nemovitých věcí. Přímý odkaz na pokyny k vyplnění daňového přiznání k dani z nemovitých věcí naleznete na tomto odkazu: https://www.financnisprava.cz/assets/tiskopisy/5450-1_22.pdf?202012181538
 
NECHOĎTE – VOLEJTE – PODEJTE
Finanční úřad pro hlavní město Prahu zveřejňuje telefonní čísla, na kterých Vám nabízí informace a pomoc s vyplněním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí tak, abyste nemuseli podstupovat rizika spojená s dopravou a osobní přítomností na finančním úřadě a jeho územních pracovištích (dále „ÚP").
 
ÚP pro Prahu 1, Štěpánská 619/28, 111 21 Praha 112 33 224 042 323 224 043 119
ÚP pro Prahu 2, Vinohradská 2488/49, 120 00 Praha 2 221 593 449 221 593 448
ÚP pro Prahu 3, Orebitská 477/18, 130 00 Praha 3 296 855 014 296 855 012
ÚP pro Prahu 4, Budějovická 409/1, 140 00 Praha 4 234 689 145 234 689 146
ÚP pro Prahu 5, Peroutkova 263/61, 150 00 Praha 5 251 112 255 251 112 201
ÚP pro Prahu 6, Nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7 220 361 450 220 361 449
ÚP pro Prahu 7, Nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7 220 361 417 220 362 417
ÚP pro Prahu 8, Trojská 13a, 180 00 Praha 8 266 013 465 266 013 485
ÚP pro Prahu 9, Nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7 220 364 198 220 364 196
ÚP pro Prahu 10, Petrohradská 6, 101 00 Praha 10 267 272 515 267 273 525
ÚP pro Prahu – Jižní Město, Opatovská 964/18, 149 02 Praha 11 225 289 366 225 289 371
ÚP v Praze – Modřanech, Lehárova 1885/2, 143 00 Praha 12 261 096 112 261 096 115
 
Vyřizující územní pracoviště je určeno především podle místa pobytu poplatníka. Pracovníci správce daně se Vám budou ve věci daně z nemovitých věcí na uvedených telefonech věnovat každý pracovní den, vždy MINIMÁLNĚ v době Po, St 8:00 – 16:30 Út, Čt 8:00 – 14:30 Pá 8:00 – 13:30 ve dnech od 4. ledna do 5. února 2021
 
Ke stažení:
PDF - Kontakty

../innovaeditor/assets/fu2021.png


12-1-2021 17:01             
1 61