Úvodní strana >> Úřad MČ >> informace úřadu  DEN ZDRAVÍ VE KBELSKÉM PARKU 12.5.


Máme za sebou první ročník Dne zdraví


Kbelská radnice připravila ve spolupráci s Institutem zdravého životního stylu (IZZS), s mediální podporou Českého rozhlasu Regina DAB Praha, SDH Kbely, s Divadlem Prima den, (i dalšími) a díky nemalé dotaci Magistrátu hl.m.Prahy – pana radního Ing. Lacka zdravotně i preventivně směřovanou akci pro veřejnost zasahující do různých zdravotnických oblastí.


V rámci dění v amfiteátru byl připraven velice zajímavý program s odborníky na stravování, na různé dysfunkce, proběhla beseda na téma prevence kouření, pro děti zde byl interaktivní program plný zábavných-leč i poučných vstupů z městečka Zdravíkova  - o tom, jak správně a v jakém množství je zdravé jíst i pít vč. ochutnávek. Velice poučná byla přednáška o osteoporóze a mnoho dalšího.


V parku byly pro návštěvníky  diagnostické stany, kde si každý mohl ověřit a prozkoumat, nemá-li někdo například problém s melanomy  - přijel za námi velmi uznávaný lékař prof.MUDr. Arenberger , děti i dospělí si vyzkoušeli oživovací techniky a mnoho zajímavostí z praxe zdravotníků z Českého červeného kříže a od záchranářů odd. prevence Městské policie HMP. Další stany zaplnili lidé prahnoucí po skutečném stavu svaloviny a tuku v těle, cukru v krvi, tlaku, na základě výsledku pak paní doktorka vydala určitá doporučené přímo úměrně každému. Kbelští hasiči měli vícero vstupů s přednáškou a praktickou ukázkou rizik v rámci hašení oleje či benzinu vodou. Na akci se zúčastnila i dobrovolnice z centra Lékořice s povídáním a ukázkami o zooterapii (kterou poskytuje pravidelně ve stacionářích a na dětských odděleních nemocnic), Farní charita zde nabízela své služby a taktéž i Klub seniorů a Svaz tělesně postižených neváhali a prezentovali veškeré své pestré akce v průběhu celého roku.


Velmi teplé počasí na akci vyvrcholilo k večeru bouřkou a silným deštěm, proto se akce o malou chvíli dříve musela z těchto důvodů ukončit. Doufáme, že všichni, kdož přišli, nelitovali i přesto, že se občas dozvěděli nepříliš příjemné preventivní rady od zúčastněných odborníků a budeme se těšit na další takto laděné akce pro „dobrou věc".


Michel de Montaigne

Zdraví je vzácná věc, je to vpravdě jediná věc, která zaslouží, abychom úsilí o ni obětovali nejen čas, pot, námahu, jmění, ale i život; tím spíše, že bez něho se pro nás život stává trápením a strastí. Není-li zdraví, potemní a vyprchají i rozkoš, moudrost, učenost a ctnost


Šárka Egrtová, PR MČ Praha 19

Foto Michal Marela

../innovaeditor/assets/2018_DEN_ZDRAVI_KBELY.jpg


2-5-2018 18:14              Print
0 0      
           


Hledat v informacích úřadu

 RSS

 Archiv >>>

září 2021 (11)
srpen 2021 (5)
červenec 2021 (1)
červen 2021 (5)
duben 2021 (4)
květen 2021 (4)
březen 2021 (3)
leden 2021 (2)
prosinec 2020 (5)
listopad 2020 (4)
říjen 2020 (7)
září 2020 (2)
červenec 2020 (2)
květen 2020 (1)
březen 2020 (5)
únor 2020 (2)
leden 2020 (2)
prosinec 2019 (1)
listopad 2019 (3)
říjen 2019 (5)
září 2019 (2)
srpen 2019 (3)
červenec 2019 (4)
červen 2019 (2)
květen 2019 (5)
duben 2019 (2)
únor 2019 (5)
leden 2019 (3)
prosinec 2018 (1)
listopad 2018 (6)
říjen 2018 (2)
září 2018 (2)
srpen 2018 (6)
červenec 2018 (7)
červen 2018 (14)
květen 2018 (13)
duben 2018 (2)
březen 2018 (2)
únor 2018 (1)
leden 2018 (4)
prosinec 2017 (3)
listopad 2017 (4)
říjen 2017 (1)
září 2017 (2)
červenec 2017 (4)
červen 2017 (4)
květen 2017 (3)
březen 2017 (3)
únor 2017 (5)
leden 2017 (4)
prosinec 2016 (2)
listopad 2016 (3)
říjen 2016 (3)
září 2016 (3)
srpen 2016 (4)
červenec 2016 (1)
červen 2016 (6)
květen 2016 (2)
duben 2016 (4)
březen 2016 (5)
únor 2016 (2)
leden 2016 (5)
prosinec 2015 (3)
říjen 2015 (1)
září 2015 (1)
červen 2015 (1)
květen 2015 (4)
březen 2015 (4)
leden 2015 (2)
říjen 2014 (2)
září 2014 (1)
červenec 2014 (2)
listopad 2013 (1)
květen 2013 (1)
červenec 2012 (1)
listopad 2011 (1)
říjen 2011 (1)
listopad 2010 (1)