Print


  REKONDIČNÍ POBYT STP MO KBELY - PRVNÍ KOLO


Jako každý rok, tak i v letošním roce, naše organizace zajišťuje pro své členy rekondiční pobyty. Skutečnost, že se naše členská základna rozšiřuje a je tvořena lidmi různých zájmů a ve věkovém rozpětí 60 až 92 let, je třeba koncipovat letní pobyty tak, aby byly vhodné pro co nejvíce zájemců. Jeden pobyt zcela odpočinkový, druhý spíše turistický s programem vytvořeným ve vlastní režii.
 
Dne 27. 6. jsme vyrazili na první letošní týdenní pobyt. Cílem byl Wellness hotel MAS v Sezimově Ústí. Náplň pobytu je organizována hotelem a má vysokou úroveň. Součástí jsou různé rehabilitační procedury, ranní cvičení, neomezená možnost využití hotelového bazénu, večerní společenské akce, prostě bezvadný relax. Pobyt v tomto hotelu jsme absolvovali již minulý rok, a tak jsme věděli co můžeme očekávat.
 
Mrzelo nás, že jsme nemohli navštívit Benešovu vilu, a tak již na počátku roku jsem se zajímala, jak prohlídku tohoto objektu pro naše členy zprostředkovat. Objekt je ve vlastnictví Úřadu vlády. Do konce roku 2017 byla možná prohlídka každý poslední víkend v měsíci, ale jen po předchozím objednání. Letošní rok jsme měli štěstí. Objekt je pořád ve vlastnictví Úřadu vlády, ale průvodcovskou činnost smluvně od dubna 2018 zajišťuje Národní muzeum a objekt je, po předchozím objednání, přístupný každý víkend. Vzhledem k tomu, že naše skupina čítala třicet lidí, bylo nám umožněno navštívit Benešovu vilu v pátek 29. 6. 2018. Pátky jsou rezervovány pro školy, ale v den, kdy jsme měli dorazit my, se rozdávalo vysvědčení, a tak nám tento termín byl vyhrazen. Měli jsme i jinak štěstí. 28. 6. 2018 se v areálu Benešovy vily otevíral památník Eduarda Beneše a Národní technické muzeum v Praze při této příležitosti zapůjčilo na čtrnáct dnů osobní automobil používaný Eduardem Benešem. Je excelentně udržovaný. Zaparkovaný byl přímo u vily.  Celý objekt, včetně hrobu našeho druhého presidenta a jeho manželky, je pečlivě udržován. Myslím, že všichni účastníci této akce byli spokojeni. 
 
Další výlety již byly na rozhodnutí a peněžence každého z nás. Někteří se zúčastnili výletu do EKOCENTRA na Čapím hnízdě, někteří zavítali na Svatou horu u Příbrami, jiní zase navštívili Jindřichův Hradec. 
Byl to prostě týden plný nevšedních zážitků. Nikdo se nenudil. Škoda jen, že to tak rychle uteklo… No a tak se všichni těší na rekondiční pobyt – druhé kolo. To se uskuteční 26. 8. – 1. 9. 2018 a vyrazíme na Souš v Jizerských Horách.
Anna Zborníková, STP MO Kbely
   18-7-2018 16:04             
0 0