Print


  DOKONČENÍ SYSTÉMU CYKLOTRAS VE KBELÍCH


Kbely jsou první městskou částí v Praze, která začala systematicky podporovat cyklodopravu, a to už od roku 2005, kdy začalo projednávání prvního kbelského generelu cyklodopravy. V roce 2006 byl pak dokončen základní desetikilometrový systém cyklotras celé Prahy 19 s názvem Kbelský okruh.

O čtyři roky později – v návaznosti na otevření tunelu pod tratí v roce 2010 – byl průjezd centrem Kbel upraven do dnešní podoby.

Nyní se kbelské cyklotrasy dostaly do další fáze: Díky spolupráci s TSK hl. m. Prahy byly dokončeny cyklotrasy Kbely-Kyje a Kbely-Hloubětín, cyklisté se tedy dostanou ze Kbel do všech směrů mimo frekventované komunikace. V návaznosti na cyklotrasu Kbely-Hloubětín připravuje Praha 14 prodloužení cyklotrasy hloubětínskými ulicemi až k cyklotrase A26.

Nyní pokračujeme v přípravě nových projektů s okolními městskými částmi. Před vydáním stavebního povolení je cyklostezka Mladoboleslavská v úseku mezi Knaufem a Beladovou ulicí. Ve fázi studie jsou dvě cyklostezky do Vinoře: jedna podél ulice Mladoboleslavské a druhá podél ulice Jilemnické.

Dále pracujeme na zlepšení podmínek cyklistů uvnitř Kbel. Cyklistům byl například nově umožněn obousměrný průjezd ulicemi Dětenická a Drahotická. Zároveň zde proběhla výměna zpomalovacích prahů za šetrnější typ a zjednodušení dopravního značení.

OŽPD
6-10-2014 14:35             
5 2