Print


  DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE CHARITA NERATOVICECharita Neratovice středisko Kbely se sídlem Mladoboleslavská 20 zajišťuje také domácí hospicovou péči pro Kbely i celou Prahu 9. Cílem je poskytovat péči umírajícím tak, aby netrpěli bolestí, strachem, úzkostmi, osamocením a dalšími negativními vjemy. Vždy s maximální snahou o zachování jejich lidské důstojnosti. Součástí je i podpora a pomoc blízkým, a to i v čase truchlení.
 
Hospicovou péči máme nasmlouvanou se všemi zdravotními pojišťovnami. Jsme vybaveni moderními přístroji (odsávačky, injektomaty, přenosné dávkovače – viz.obrázek, inf. pumpy atd.). Tým domácí péče CH Neratovice působící ve Kbelích tvoří praktický lékaři, lékaři specialisté v paliativní medicíně, zdravotní sestry, pečovatelky, sociální pracovnice.  Domácí hospicová péče nabízí své služby za předpokladu aktivní spolupráce s praktickým lékařem nemocného. Jenom praktický lékař má možnost ordinovat poskytování zdravotní péče v domácím prostředí pacienta, a to jak péči zdravotních sester, tak péči lékaře specialisty v paliativní medicíně.
 
Zdravotní sestra je proškolena pro poskytování péče v domácím hospici, zajišťuje ordinace lékaře nemocného a lékaře specialisty pro paliativní medicínu a léčbu bolesti. Aplikuje léky, aplikuje infuzní terapii, pečuje o rány, monitoruje bolest, zaučuje rodinu v péči o nemocného. Naslouchá biologickým, psychologickým, sociálním a spirituálním potřebám klienta a jeho rodiny. Dostupnost zdravotní a sociální péče je až 24 hodin denně.

Je třeba si uvědomit, že nemocný člověk má nejen tělo, ale i duši a emoce.

WALDMANOVÁ Monika
manažerka zdravotní zdravotní péče
neratovice@charita-neratovice.cz 
mob.:736 633 672

../innovaeditor/assets/IMG_0498.jpg


8-3-2018 14:49             
0 0