Print


  KLUB SENIORŮ KBELY - VÝLET DO PRŮHONIC


Dle plánu činnosti Klubu seniorů Kbely jsme uskutečnili dne 30.5.2018 výlet za krásami přírody. Pravidelně v květnu v zahradách Průhonického zámku kvetou rododendrony. Bohužel tentokráte to příroda zařídila jinak. Urychlila svou činnost, rododendrony byly již odkvetlé, ale nahradila je jinými květy, keři a stromy.

 

Průhonický zámek z 19. Století je spolu s Průhonickým parkem o rozloze 250ha národní kulturní památkou a součástí světového dědictví UNESCO. Současným majitelem Průhonického zámku a parku je Botanický ústav Akademie věd ČR. Zámek je veřejnosti nepřístupný. Pouze v přízemí zámku je stálá expozice „Průhonický zámek a park – dílo přírody a lidského ducha", přibližující historii zámku a parku. V zámku se nachází galerie Natura – zaměřující se na výstavy soudobého umění.


Návštěvníkům parku jsou přístupné 4 vyhlídkové okruhy. My jsme zvládli prohlédnout pouze okruh základní. Vede od zámku kolem Průhonického rybníka pod Alpinem až na hlavní vyhlídku a lučními partiemi zpět k zámeckému areálu. Zlatým hřebem trasy je celoroční pohled na zámek odrážející se ve vodách rybníka. Po prohlídce jsme se prošli lokalitou Průhonic k restauraci „U Fleka", kde nás očekával předem objednaný oběd.


Po krátkém odpočinku, nástupu do autobusu a po podjetí dálnice jsme se dostali k Dendrologické zahradě. Pojmenování „Dendrologická zahrada" vychází z řeckého základu slov „dendron" – dřevina a „logos" – nauka, tedy nauka o dřevinách. V areálu zahrady má sídlo Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okresní zahradnictví. Výzkumný ústav je nejen správcem, ale i provozovatelem zahrady.

 

Hlavním vstupem pro veřejnost jsme se dostali do rozsáhlého areálu a prodejny sezónních rostlin. Větší část zahrady má podobu zahradních a parkových úprav, proto je zahrada oblíbená nejen pro poučení, ale i rekreaci. Plní funkci arboreta, botanické zahrady, ale i parku. V Dendrologické zahradě je soustředěna sbírka dřevin se zaměřením na studium dřevin a praktické využití v zahradách a parcích. Veškeré rostliny jsou označeny názvy latinskými i českými. V zadní části zahrady jsme narazili na restauraci, kde řada z nás ochutnala zmrzlinu a kafíčko.

V současné době v zahradě kvetou růže, které nás uchvátily svou velikostí a zbarvením. Po nákupu sazenic a letniček jsme nastoupili do autobusu a po dálnici jsme se vydali ku Praze.

Unaveni, ale s příjemnými zážitky jsme se rozešli do svých domovů.

Výlet se líbil a opět se vydařil.

Dr. Milan Šeliga15-6-2018 12:29             
0 0