Print


  KLUB SENIORŮ KBELY - PLÁN SCHŮZEK NA 2. POLOLETÍ 2018


 Plán schůzek Klubu seniorů na 2. pololetí 2018
-  rok 100. výročí vzniku Československé republiky  -

ČERVENEC:                   prázdniny
SRPEN :                   prázdniny

ZÁŘÍ:
5.9.  - klubovna – setkání a instruktáž před rekreačním pobytem
9.-16.9. - rekreace – Hotel NEF Doubice    
19.9.        - klubovna – Historie kriminalistiky – Mgr.Radek Galaš – policejní historik  

ŘÍJEN:
3.10. - výlet – Den seniorů – „Pražské mosty z vody" – parníkem po Vltavě 
17.10. - klubovna – 100. výročí vzniku ČSR a Legionářský tábor – foto
31.10.      - klubovna - Vyhodnocení kulturních a společenských akcí Klubu seniorů – film

LISTOPAD:
14.11. - výlet – návštěva a prohlídka MUZEA  Ministerstva vnitra a Policie ČR  
28.11.       - klubovna – „První pomoc" – informace a ukázky poskytování odborné lékařské i laické pomoci

PROSINEC:
7.12.          - výlet -  Mikulášské a stříbrné trhy Lysá nad Labem
12.12.   - klubovna -  Předvánoční setkání členů klubu s hudebníkem


Součástí každého setkání jsou organizační záležitosti a informace o dění v MČ Kbely. Zvýšená pozornost bude věnována i prevenci v oblasti různých útoků na seniory. Program bude upřesňován a aktualizován podle situace a potřeb.

../innovaeditor/assets/logoklubseniorukbely45x6mm.png


28-6-2018 10:05             
0 0