Print


  RELAXAČNÍ POBYT KBELSKÝCH SENIORŮ


Je již tradicí, že se začátkem září uskutečňuje týdenní odpočinkový pobyt našich seniorů. I letos jsme odjeli do krásného prostředí Českého ráje, do malebné vesničky Nepřívěc u Sobotky. Ubytováni jsme byli v hotelu ORT. Pokoje s příslušenstvím i televizí byly obsazeny po dvou účastnících. 
Krásného prostředí jsme využívali k procházkám a prohlídkám pamětihodností v okolí. Mezi malebné vísky patří obec Vesec s nádhernými roubenými stavbami. Je mimo jiné známá z mnoha pohádek, které zde byly natočeny. Podobné stavby, typické pro celé okolí, stojí i v Nepřívěci a nejen to, nachází se zde i kostel Nalezení svatého Kříže a barokní zvonice.
Řada z nás navštívila také nedaleký lovecký zámeček Humprecht. Několikrát jsme byli v Sobotce, která je spojena s osobou Fráni Šrámka, který se zde narodil. Většina z nás se byla občerstvit v místní cukrárně, na kterou často vzpomínáme vzhledem k příjemnému prostředí, vzorné obsluze a příznivým cenám.
Během pobytu jsme absolvovali jednodenní výlet autobusem na středověký hrad Kost, zříceninu hradu Trosky a město Rovensko pod Troskami, kde jsme si mohli prohlédnout zvonici, jejíž součástí jsou tzv. rebelantské zvony, tedy obrácené ukotvení zvonů „vzhůru nohama".
Předposlední večer jsme strávili u táboráku opékáním špekáčků a příjemným rozhovorem pod širým nebem. A jako každoročně poslední večer pobytu patřil poslechu živé hudby spojeným s tancem a zpěvem. Všichni se příjemně bavili a litovali, že již musíme domů.
Za příjemně strávený týden patří poděkování vedení hotelu. 
Za spolufinancování pobytu a trvalou péči o kbelské seniory patří naše poděkování MČ Praha 19.
Milan Šeliga,
člen výboru Klubu seniorů30-9-2014 13:35             
5 1