Print


  PVK NABÍZEJÍ ZÁKAZNÍKŮM MODERNÍ SLUŽBY ŠITÉ NA MÍRU


Pražské vodovody a kanalizace nejsou jen dodávka pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod, ale také široká paleta služeb, které se snaží PVK neustále zlepšovat a rozšiřovat. Některé z nich jsou určené pouze pro smluvní zákazníky, ostatní pro širokou veřejnost.

Již od roku 2009 dodržují PVK Závazky zákaznických služeb. V rámci tohoto projektu se společnost PVK zavázala garantovat zákazníkům dobrou kvalitu poskytovaných služeb, termíny atd. PVK např. pomáhají v tíživé finanční situaci zákazníkům s cílem předejít přerušení dodávky vody, pravidelně kontrolují spotřebu vody u každého zákazníka a v případě zjištění nepřiměřeně zvýšené spotřeby zákazníka na tuto skutečnost upozorní na faktuře. Díky této kontrole může být odhalen technický problém jako únik vody ve vnitřních rozvodech objektu, ale i černý odběr vody. V dnešní elektronické době jsou hlavními komunikačními kanály internet, mobilní aplikace, zákaznické portály, call centra atd. I společnost PVK se přizpůsobila současnému trendu a nabídla zákazníkům pohodlnou komunikaci, která nevyžaduje osobní návštěvu v zákaznickém centru. Pojďme si představit nejdůležitější a nejzajímavější služby, které PVK nabízejí. Přehled všech je pak k dispozici na www.pvk.cz v sekcích zákazníci a služby.
 27-9-2018 10:03             
0 0