Print


  SKAUTI A BETLÉMSKÉ SVĚTLO


V neděli 16. prosince 2018 přinesli skauti do katedrály Sv. Víta na Pražském hradě, Betlémské světlo.
Toto světlo od nich převzal nový apoštolský nuncius Charles Daniel Balvo, který zde sloužil k třetí adventní neděli mši a tak se představil českým věřícím.
Po obřadu zažehl vatikánský velvyslanec svícen v transepu katedrály, odkud si mohli lidé  betlémské světlo odnést do svých domovů.
Betlémské světlo je symbolem přátelství, míru a překonávání hranic mezi lidmi.
Vánoční plamínek tradičně přeletěl z Betléma do Rakouska, kde ho skauti z jednotlivých evropských států obdrželi při slavnostní bohoslužbě, která se letos uskutečnila v Linci.
Ve svatovítské katedrále přivítal vatikánského velvyslance v úvodu mše, pražský arcibiskup Dominik Duka.
Betlémské světlo letos přijelo do České republiky už potřicáté. Poprvé se do tehdejšího Československa dostalo v roce 1989, přičiněním skautského bratra Ing. Jana Svobody - Broučka.
Do Kbel, světlo přiváží Skauti - S.S.V., kteří ve spolupráci s MČ Praha Kbely předávají toto světýlko v krásně vyzdobené radnici, všem lidem.

../innovaeditor/assets/skauti.jpg


7-1-2019 17:45             
5 1