Print


  DEN ZDRAVÍ VE KBELSKÉM PARKU 12.5.


Máme za sebou první ročník Dne zdraví


Kbelská radnice připravila ve spolupráci s Institutem zdravého životního stylu (IZZS), s mediální podporou Českého rozhlasu Regina DAB Praha, SDH Kbely, s Divadlem Prima den, (i dalšími) a díky nemalé dotaci Magistrátu hl.m.Prahy – pana radního Ing. Lacka zdravotně i preventivně směřovanou akci pro veřejnost zasahující do různých zdravotnických oblastí.


V rámci dění v amfiteátru byl připraven velice zajímavý program s odborníky na stravování, na různé dysfunkce, proběhla beseda na téma prevence kouření, pro děti zde byl interaktivní program plný zábavných-leč i poučných vstupů z městečka Zdravíkova  - o tom, jak správně a v jakém množství je zdravé jíst i pít vč. ochutnávek. Velice poučná byla přednáška o osteoporóze a mnoho dalšího.


V parku byly pro návštěvníky  diagnostické stany, kde si každý mohl ověřit a prozkoumat, nemá-li někdo například problém s melanomy  - přijel za námi velmi uznávaný lékař prof.MUDr. Arenberger , děti i dospělí si vyzkoušeli oživovací techniky a mnoho zajímavostí z praxe zdravotníků z Českého červeného kříže a od záchranářů odd. prevence Městské policie HMP. Další stany zaplnili lidé prahnoucí po skutečném stavu svaloviny a tuku v těle, cukru v krvi, tlaku, na základě výsledku pak paní doktorka vydala určitá doporučené přímo úměrně každému. Kbelští hasiči měli vícero vstupů s přednáškou a praktickou ukázkou rizik v rámci hašení oleje či benzinu vodou. Na akci se zúčastnila i dobrovolnice z centra Lékořice s povídáním a ukázkami o zooterapii (kterou poskytuje pravidelně ve stacionářích a na dětských odděleních nemocnic), Farní charita zde nabízela své služby a taktéž i Klub seniorů a Svaz tělesně postižených neváhali a prezentovali veškeré své pestré akce v průběhu celého roku.


Velmi teplé počasí na akci vyvrcholilo k večeru bouřkou a silným deštěm, proto se akce o malou chvíli dříve musela z těchto důvodů ukončit. Doufáme, že všichni, kdož přišli, nelitovali i přesto, že se občas dozvěděli nepříliš příjemné preventivní rady od zúčastněných odborníků a budeme se těšit na další takto laděné akce pro „dobrou věc".


Michel de Montaigne

Zdraví je vzácná věc, je to vpravdě jediná věc, která zaslouží, abychom úsilí o ni obětovali nejen čas, pot, námahu, jmění, ale i život; tím spíše, že bez něho se pro nás život stává trápením a strastí. Není-li zdraví, potemní a vyprchají i rozkoš, moudrost, učenost a ctnost


Šárka Egrtová, PR MČ Praha 19

Foto Michal Marela

../innovaeditor/assets/2018_DEN_ZDRAVI_KBELY.jpg


2-5-2018 18:14             
0 0