NON STOP LINKA PRO SENIORY V PRAZE


Pražská bezplatná infolinka k očkování
800 160 166Nejzranitelnější skupinou ohroženou koronavirem jsou senioři. Starším a nemocným lidem se proto nedoporučuje navštěvovat místa s vysokou koncentrací osob. Mezi tato místa patří supermarkety, pošty, lékařská zařízení nebo městská hromadná doprava.
 


736 670 631
315 685 190
Na lince mohou senioři požádat o pomoc s nákupy, s vyzvednutím léků atd. a náš koordinační tým je následně propojí s některým z přihlášených dobrovolníků. 

Linku zřizuje město ve spolupráci s organizací ŽIVOT 90. Školení dobrovolníků bude poskytovat Český červený kříž, do pomoci se zapojí například hasiči, skauti a další dobrovolníci.

dTest: Jak odolat stále důmyslnějším trikům energošmejdů


V tomto týdnu prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně návrh novely energetického zákona, která se snaží vypořádat s nekalými a mnohdy i agresivními praktikami vykutálených obchodníků s energiemi, pro něž se vžilo označení energošmejdi. Setkání s nimi totiž může vést zejména seniory a další zvlášť zranitelné spotřebitele k uzavření nevýhodné smlouvy o dodávkách energií. Jak se bránit, pokud jste těmto obchodníkům podlehli?
Spotřebitelská poradna dTestu dlouhodobě zaznamenává vysoké počty stížností na takzvané energetické šmejdy. I v současné době ovlivněné pandemií onemocnění
covid-19 byste si měli dávat pozor na mile se usmívající podomní obchodníky, kteří vám prezentují, jak snadno můžete ušetřit na platbách za spotřebované energie. Výhodná nabídka totiž za vámi nepřijde sama, ale je třeba ji aktivně vyhledat.
Pokud byste nabídce podomního obchodníka neodolali a podepsali mu smlouvu, nevzdávejte se. Občanský zákoník umožňuje odstoupit až na výjimky od všech takto uzavřených smluv bez udání důvodu a bez peněžité sankce. Důvodem je právě okamžik překvapení a nemožnost si nabídku pořádně rozmyslet. Energetický zákon jde ještě dále, když vedle odstoupení upravuje i možnost výpovědi takové smlouvy. „Od smlouvy o dodávkách energií sjednané při podomním prodeji tak můžete odstoupit ve lhůtě 14 dní od jejího uzavření či ji vypovědět, a to až do uplynutí 15 dnů od zahájení dodávek podle nové smlouvy. Lhůty se dále prodlužují, jestliže jste nebyli s právem na odstoupení či výpověď ze strany prodejce seznámeni, a to o dobu, po kterou jste nebyli o takovém právu poučeni, maximálně však o jeden rok,“ vysvětluje Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest. A dodává: „Stejné právo máte i v případě, že smlouvu o dodávkách energií uzavřete prostřednictvím telefonu či internetu.“

Nepoctiví podomní obchodníci se však snaží právo na odstoupení či výpověď smlouvy obejít tím, že s vámi nesjednají přímo smlouvu o dodávkách energií, nýbrž vám předloží k podpisu přihlášku do energetické aukce. Na jejím základě pak za vás s dodavatelem uzavřou smlouvu o dodávkách energií. A pro tu již neplatí, že byla dojednána při podomním prodeji nebo prostřednictvím telefonu či internetu. Pokud se v takovém případě pokusíte novou smlouvu o dodávkách energií ukončit, může vám jak původní, tak nový dodavatel zaslat fakturu na tučnou smluvní pokutu za nedodržení doby odběru, na kterou byla smlouva uzavřena.

„Ve lhůtě 14 dní však můžete odstoupit od přihlášky do energetické aukce podepsané s podomním prodejcem u vás doma nebo sjednané telefonicky. Nestihnete-li to, je možné ještě odvolat plnou moc, která je v přihlášce obsažena. Odstoupení od smlouvy či odvolání plné moci zašlete přinejmenším e-mailem, nejlépe však doporučeným dopisem s dodejkou, abyste tento krok mohli později doložit,“ radí Eduarda Hekšová.
Současně můžete zpochybnit celý aukční model, zpravidla se totiž žádná aukce nekoná. Namítněte, že jste nebyli řádně seznámeni se všemi podmínkami, že smluvní pokuta byla napsána velmi malým a nečitelným písmem či nesrozumitelným způsobem a že účast v aukci měla být nezávazná a bezplatná. Zmínit lze i zakázané agresivní obchodní praktiky, pokud na vás podomní obchodník vyvíjel nátlak.
Projednávaná novela energetického zákona přináší řadu změn reagujících na praktiky a triky těchto energetických šmejdů, proti kterým jsou často spotřebitelé bezbranní. Nejvíce se vypořádává se zprostředkovateli dodávek energií, jelikož formu zprostředkování právě podomní obchodníci využívají nejčastěji. „Podle novely by každý zprostředkovatel musel nově splňovat podmínky vzdělání, praxe i bezúhonnosti a získat licenci od Energetického regulačního úřadu. Novela také zavádí právo spotřebitele kdykoliv bez postihu odstoupit od smlouvy o zprostředkování, což by vyřešilo problém vysokých smluvních pokut, které jsou v současné době za odvolání plné moci po spotřebitelích požadovány,“ uzavírá Eduarda Hekšová.
Kontakt pro média:
Lucie Korbeliusová, media@dtest.cz, tel.: +420 604 556 874

dTest, o.p.s. je největší českou spotřebitelskou organizací, která v ČR působí již od roku 1992. Je vydavatelem spotřebitelského časopisu dTest, na jehož stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů produktů, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o spotřebitelských právech a rady, jak tato práva účinně uplatňovat. dTest je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.
Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od spuštění v roce 2010 této možnosti využily již desetitisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.

Bezpečnostní komise Senior varuje:
Šmejdi jsou zpět. Nabízejí roušku za podpis, lidé přitom nevědomky podepisují smlouvu na energiepátek, 27. března 2020, 15:48
Energetičtí šmejdi o sobě opět dávají vědět. Tentokrát zneužívají důvěřivosti lidí v době, kdy široká veřejnost nabízí pomocnou ruku v boji s koronavirem. Energetický regulační úřad totiž zaznamenal několik případů, kdy energetičtí šmejdi zneužili současné situace a nabízeli roušky proti podpisu, ve skutečnosti šlo ale o podpis pod smlouvou o změně dodavatele. Další nabízejí po telefonu rekordně levné energie.

„Zprvu to byl jeden případ, nyní jich ale přibývá a naše zkušenosti napovídají, že jich brzy budou stovky. Šmejdi se rychle učí. Ještě nedávno nechávali podepisovat lidi výkaz o návštěvě, který byl ve skutečnosti smlouvou, nyní to má být formulář o převzetí roušky, ale opět je to lež. Vydávají se za zástupce velkých dodavatelů, kontrolory či podobně. Nepouštějte si je do bytu, nic jim nepodepisujte, rozhodně je nenechte fotit si vaši fakturu nebo občanský průkaz,“ popisuje předseda rady Energetického regulačního úřadu Stanislav Trávníček.

Regulační úřad nabádá k velké obezřetnosti při podepisování jakýchkoliv formulářů. Pochybní prodejci dnes navíc nevolí jen cestu obcházení domácností, ale služby nabízí také telefonicky. Typicky jde o nabídku levných energií, jejichž ceny údajně klesají kvůli koronaviru. Ačkoliv na burze energie skutečně zlevňují, v cenících dodavatelů se to může projevit až se zpožděním. Nyní jde většinou o prázdné sliby.

„Pokud zjistíme, že se na podvodných aktivitách podílel některý z dodavatelů, na které dosahují naše kompetence, čeká ho mimořádný trest odpovídající mimořádnému stavu,“ říká Trávníček a dodává: „Zprostředkovatele se budeme snažit dohnat k odpovědnosti ve spolupráci s Českou obchodní inspekcí. Pozdější potrestání viníků ale neuchrání spotřebitele od současných problémů.“

Takzvaní „energošmejdi“ používají ve svém jednání nejrůznější praktiky a jak je vidět, neštítí se vůbec ničeho. S občas až neuvěřitelnými příběhy se na tradiční dodavatele energií často obracejí jejich klienti. „Je evidentní, že intenzita energetických šmejdů nepolevuje a u dveří domácností se objevují často. Praktiky převzali od dřívějších prodejců předraženého nádobí. Ti, kteří smlouvu podepíší, ovšem zaplatí mnohem více. A při snaze odstoupit od smlouvy lidem hrozí, že zaplatí mnohotisícové poplatky nebo pokuty,“ řekl už dříve prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.

Až nečekaně promyšlené způsoby šmejdů potvrzují také někteří prodejci. „Že někdo využívá současné krizové situace k něčemu podobnému, to už je opravdu vrchol šmejdského jednání, se kterým jsem se ještě nesetkal. Něco podobného jsem si nedokázal vůbec představit a nedokážu to ani pochopit,“ říká člen představenstva E.ON Energie Jan Zápotočný.

To, že podvodníci leckdy volí až detektivní praktiky potvrzuje také společnost ČEZ. „Energetický regulační úřad správně upozorňuje, že podvodníci teď mohou zákazníky více obtěžovat po telefonu. Zaznamenali jsme teď dokonce praktiku, kdy nám podvodníci sami volali a vydávali se za naše zákazníky a snažili se od obsluhy získat informace o konkrétních smlouvách,“ řekl mluvčí ČEZ Roman Gazdík.

Jak se bránit podobným případům?

• Základem je nic nepodepisovat bez ověření. Zvláště starší lidé jsou terčem těchto šmejdů a měli by se na novou smlouvu zeptat svých dětí, současného dodavatele nebo klidně i na úřadě. Je také nutné brát v úvahu to, že čím více bude zprostředkovatel nebo dodavatel stupňovat tlak k podepsání, tím je pravděpodobnější, že se jedná o energetického šmejda.

• Před podpisem smlouvy je třeba si jednotlivé skutečnosti ověřit a to nejlépe u samotného aktuálního dodavatele. Maximálně se lidem stane to, že od současného dodavatele dostanou lepší nabídku. Když jim lepší nabídku nedá, pak mají faktický argument k tomu uzavřít lepší smlouvu. Navíc mají čas zjistit, kdo je tím dodavatelem, se kterým uzavírají prostřednictvím zprostředkovatele, smlouvu novou. Často se v těchto šmejdských smlouvách skrývají zákeřnosti ohledně penalizace. Pokud něco lidé neudělají včas, pak jim hrozí vysoké pokuty.

• Pokud už nějakou smlouvu nebo listinu lidé podepíšou, ať si nechávají kopie. Nikdy by neměli nechat odejít člověka, kterému něco podepsali, se všemi dokumenty. Pokud se jim to nepodaří, je dobré si zkusit zapamatovat nebo někam napsat jméno zprostředkovatele nebo dodavatele, se kterým jednali nebo který se jim představoval. I na základě této informace dokážeme pomoci.

• Pokud lidé zjistí zpětně, že podepsali dokument, který nechtěli, ať zavolají na naši zákaznickou linku 800 77 73 22, která funguje denně od 7 do 20 hodin. Popřípadě mohou poslat e-mail na info@eon.cz. Naši specialisté jim poradí, co dělat.

• Je dobré všechny dokumenty, které lidé podepsali, dát dohromady a zaslat je buď emailem nebo poštou. My už podle nich dokážeme zákazníků pomoci.

• Když dostaneme od zákazníků výpověď, všem ještě voláme a ověřujeme si ji, takže se nám často podobné problematické smlouvy podaří zachytit i v tom případě a dokážeme lidem pomoci.

Zdroj: E.ON