1. Samospráva
  2. Poradní orgány
  3. Komise pro úsporu energie ÚMČ Praha 19
Informace Členové

Rada MČ Praha 19 na svém 123. mimořádném zasedání dne 10.8.2022 zřídila Komisi pro úsporu energie ÚMČ Praha 19

Komise vznikla z důvodu šetření energií v budovách ÚMČ Praha 19, a to vzhledem k růstu cen na trhu a zvýšení finanční zátěže na rozpočet úřadu. Komise při svém úvodním jednání řešila zejména výměnu trubic v zářivkách, která by měla přinést snížení spotřeby o cca 2/3 a instalaci solárních panelů na budovy ÚMČ.

Jednací řád (náplň a činnost) Výborů Zastupitelstva Městské části Praha 19