1. Samospráva
  2. Poradní orgány
  3. Komise rozvoje kbelského hřbitova
Informace Členové

Na 18. zasedání Rady MČ Praha 19, konaném dne 19.7.2019 byla ustavena Pracovní komise pro rozvoj kbelského hřbitova

V současné době je téměř vyčerpaná kapacita urnových okének na našem hřbitově. S ohledem na tuto skutečnost zřídila Rada městské části Praha 19 Komisi pro rozvoj hřbitova, aby tento poradní orgán iniciativně hledal řešení nejen k navýšení počtu urnových okének, ale i ke zmodernizování a případnému rozšíření našeho hřbitova tak, aby byl i nadále důstojným místem posledního odpočinku. Komise tedy nechává své návrhy (nová kolumbária, místo pro setkávání, nové cesty) zpracovat do dokumentace, kterou následně studuje, provádí šetření na místě samém i připravuje podklady pro dotace, posuzuje studie i sleduje samotnou výstavbu a své poznatky a stanoviska předává radě městské části.

Zveřejněné zápisy Pracovní komise rozvoje kbelského hřbitova pro volební období 2018 – 2022

Zápis z jednání 9. 11. 2021

Zápis z jednání 26. 10. 2021

Zápis z jednání 5. 10. 2021

Zápis z jednání 30. 9. 2021

Zápis z jednání 15. 6. 2021

Zápis z jednání 20. 5. 2021

Zápis z jednání 19. 11. 2020

Zápis z jednání 28. 8. 2020

Zápis z jednání 16. 7. 2020

Zápis z jednání 2. 7. 2020

Zápis z jednání 5. 11. 2019

Zápis z jednání 7. 10. 2019

Zápis z jednání 24. 4. 2019

Jednací řád (náplň a činnost) Výborů Zastupitelstva Městské části Praha 19