1. Samospráva
  2. Poradní orgány
  3. Komise Sucho Kbely 2020–2025
Informace Členové

Na 44. mimořádném zasedání Rady MČ Praha 19, konaném dne 13.5.2020 byla ustavena Komise Sucho Kbely 2020–2025 (Usnesení č. 544/20/BŘ )

Komise SUCHO Kbely 2020-2025 se zabývá poradní a iniciační činností v rámci přípravy a realizace koncepčních opatření udržení vody v krajině v rámci území MČ Praha 19. Důvodem zřízení komise je nutnost reakce na klimatickou změnu a s ní související změny v rozložení chodu srážek, projevující se dlouhými obdobími nedostatku srážek , způsobující sucho…
Komise se zabývá konkrétními dopady sucha na náš správní obvod. Dále řeší např. zlepšení hospodaření se srážkovými vodami – přednostně vsakovaní, hospodárné využívání atd.

 

Zveřejněné zápisy Komise SUCHO Kbely 2020-2025 pro volební období 2018 – 2022

Zápis z jednání 6. 10. 2021

Zápis z jednání 7. 10. 2020

Zápis z jednání 22. 6. 2020

Jednací řád (náplň a činnost) Výborů Zastupitelstva Městské části Praha 19