1. Samospráva
  2. Poradní orgány
  3. Pracovní skupina pro vakcinaci
Informace Členové

Na 65. zasedání Rady MČ Praha 19, konaném dne 19.1.2021 byla ustavena Pracovní skupina pro vakcinaci (Usnesení č. 789/21/Star )

 

Pracovní skupina pro vakcinaci je iniciativním a poradním orgánem Rady MČ Praha 19 zejména v současné problematice vakcinace obyvatel v rámci MČ a veškerých dalších s touto věcí spojených záležitostí přímo úměrně legislativě a vládním opatřením. Členové skupiny aktivně předávají aktuální informace a spojení na operační krizové středisko HMP (které bylo stanoveno coby hlavní kontaktní a informační místo pro Prahu a městské části).
Na základě podnětů kbelské veřejnosti probíhá podpůrná komunikace a informovanost ohledně možností vakcinace, také poskytujeme on-line pomoc s postupem u registrací na očkování proti covidu-19 především kbelským obyvatelům seniorského věku.
On-line jednání probíhají operativně, dle nových vládních opatření.

 

Zveřejněné zápisy Komise pro vakcinaci pro volební období 2018 – 2022

Zápis 26. 1. 2021

Zápis 14. 1. 2020

Jednací řád (náplň a činnost) Výborů Zastupitelstva Městské části Praha 19