Volby do Zastupitelstva MČ Praha 19 a do Zastupitelstva hlavního města Prahy se uskuteční ve dnech 23. a 24. září 2022.

Rozhodnutí prezidenta republiky č. 81/2022

VOLIČSKÉ PRŮKAZY – při volbách do zastupitelstev obcí není možné hlasovat nikde jinde, než v místě trvalého pobytu, proto se voličské průkazy pro tyto volby nevydávají.

Oznámení o počtech podpisů na peticích od Registračního úřadu pro volby do zastupitelstev obcí 2022

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha 19 o stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2022-2026

1. Kandidátní listiny pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy se podávají krajskému úřadu – Magistrátu hl. m. Prahy. Ve všech věcech týkajících se voleb do Zastupitelstva hl. m. Prahy se obracejte na Magistrát hl. m. Prahy, Jungmannova 35, 11000 Praha 1, odbor živnostenský a občanskosprávní.

2. Kandidátní listiny pro volby do Zastupitelstva městské části Praha 19 se podávají odboru kanceláře starosty Úřadu městské části Praha 19, a to do 66. dne před konáním voleb, tj.
do úterý 19.7.2022 do 16.00 hodin.

Tajemník ÚMČ Praha 19 stanovuje osoby oprávněné převzít kandidátní listiny, jimiž jsou držitelé osvědčení o ověření odborné způsobilosti na úseku voleb.

Kompletní informace na stránkách Ministerstva vnitra

Abecední seznam volebních stran (zveřejněno 21. 7. 2022)

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí ve volebních okrscích (zveřejněno 8. 8. 2022)

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků (zveřejněno 8. 8. 2022)

Pořadí volebních stran na základě losování ze dne 10. 8. 2022 v 17:00 hodin (zveřejněno 10. 8. 2022)