Volby do Zastupitelstva MČ Praha 19 a do Zastupitelstva hlavního města Prahy se uskuteční ve dnech 23. a 24. září 2022.

Rozhodnutí prezidenta republiky č. 81/2022

VOLIČSKÉ PRŮKAZY – při volbách do zastupitelstev obcí není možné hlasovat nikde jinde, než v místě trvalého pobytu, proto se voličské průkazy pro tyto volby nevydávají.

Oznámení o počtech podpisů na peticích od Registračního úřadu pro volby do zastupitelstev obcí 2022

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha 19 o stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2022-2026

1. Kandidátní listiny pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy se podávají krajskému úřadu – Magistrátu hl. m. Prahy. Ve všech věcech týkajících se voleb do Zastupitelstva hl. m. Prahy se obracejte na Magistrát hl. m. Prahy, Jungmannova 35, 11000 Praha 1, odbor živnostenský a občanskosprávní.

2. Kandidátní listiny pro volby do Zastupitelstva městské části Praha 19 se podávají odboru kanceláře starosty Úřadu městské části Praha 19, a to do 66. dne před konáním voleb, tj.
do úterý 19.7.2022 do 16.00 hodin.

Tajemník ÚMČ Praha 19 stanovuje osoby oprávněné převzít kandidátní listiny, jimiž jsou držitelé osvědčení o ověření odborné způsobilosti na úseku voleb.

Kompletní informace o volbách na stránkách Ministerstva vnitra


Abecední seznam volebních stran (zveřejněno 21. 7. 2022)

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí ve volebních okrscích (zveřejněno 8. 8. 2022)

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků (zveřejněno 8. 8. 2022)

Pořadí volebních stran na základě losování ze dne 10. 8. 2022 v 17:00 hodin (zveřejněno 10. 8. 2022)

OZNÁMENÍ – o době a místě konání voleb do Zastupitelstva hl. m. Prahy a Zastupitelstva Městské části Praha 19 podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů (zveřejněno 22. 8. 2022)