Městská část Praha 19 pro vás otevřela již 1. října 2014 sběrný dvůr v ulici
 Jilemnická/Bohdanečská. 

Otevírací doba
pondělí - pátek...8:30-18:00 (v zimě do 17 hod.)
Sobota.........8:30-15:00
 
Ve sběrném dvoře mohou občané s trvalým bydlištěm na území Hl. m. Prahy bezplatně
 předávat následující druhy odpadů:

•objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti)
•suť z bytových úprav v množství do 1m3 
•dřevěný odpad
•odpad z údržby zeleně
•kovový odpad
•papír, sklo, plasty, nápojové kartony
•pneumatiky - za poplatek dle velikosti
•vyřazená elektrozařízení (lednice, pračky, televize, rádia, sporáky, počítače, videa…)
 
 
A zdarma pro všechny občany hl.m. Prahy; (vždy je nutno se prokázat platným občanským průkazem)
•nebezpečné složky komunálního odpadu 
-baterie a akumulátory
-rozpouštědla
-nádoby od sprejů
-zahradní chemie
-mazací oleje a tuky
-ředidla a barvy
-léky a teploměry
-kyseliny a hydroxidy
-lepidla a pryskyřice
-detergenty (odmašťovací přípravky)
-fotochemikálie
-pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelů, odstraňování plísní)
-zářivky a výbojky

Bližší info a služby pro občany nad 70 let a občany se zdravotním omezením vlastnící průkaz ZTP naleznete na následujícím odkazu : 
 
Blanka Pokorná, OŽPD